Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1909. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju počitniških aktivnosti, stran 5379.

  
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju počitniških aktivnosti 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju počitniških aktivnosti (Uradni list RS, št. 27/17), se spremeni 10. člen, ki se glasi:
»Točkovanje se opravi na podlagi naslednjih meril:
1. izkušnje z organizacijo počitniških aktivnosti za otroke iz Občine Prebold:
– do vključno 3 leta – 5 točk
– do vključno 5 let – 10 točk
– več kot 5 let – 15 točk;
2. Raznolikost programa, ki pomembno prispeva k kvaliteti ponudbe (kot npr. tematski izleti/športne/plesne/ustvarjalne ali druge aktivnosti):
– 1 aktivnost – 5 točk
– 2–3 aktivnosti – 10 točk
– 4 ali več aktivnosti – 15 točk;
3. Trajanje programa:
– 10 točk na dan;
4. Program vključuje nočitev:
– 10 točk na nočitev;
5. Zagotavljanje toplega obroka:
– 10 točk na dan;
6. Število otrok, vključenih v program, v preteklem letu:
– 1 točka na posameznega udeleženca;
7. Program vključuje avtobusni prevoz:
– 10 točk na dan zagotovljenega avtobusnega prevoza.
Razpoložljiva sredstva bodo razdeljena glede na število doseženih točk in izračun vrednosti točke (vrednost točke je enaka količniku razpoložljivih finančnih sredstev za javni razpis deljenim s skupnim številom vseh točk).«
2. člen 
Črta se 11. člen pravilnika.
3. člen 
Dosedanji 12. člen postane 11. člen.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6093-1/2017
Prebold, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Prebold 
Marko Repnik

AAA Zlata odličnost