Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1905. Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila, stran 5372.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB s spremembami), 11. in 15. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 35/22, 81/22) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila 
1. člen 
S tem sklepom se določi:
– parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina, višino parkirnine in čas, v katerem se plačuje parkirnina,
– gozdne ceste, za katere se plačuje odškodnina za uporabo in višino odškodnine za uporabo gozdne ceste,
– vrste in ceno dovolilnic, višino takse za izdajo posameznih dovolilnic in upravičence ter dolžnosti imetnika dovolilnice.
2. člen 
(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, višina parkirnine in čas, v katerem se plačuje parkirnina, so:
Javna parkirna površina
Čas, v katerem se plačuje parkirnina
Višina parkirnine (EUR/h)
 
brez DDV
DDV 22 %
z DDV
brez DDV
DDV 22 %
z DDV
brez DDV
DDV 22 %
z DDV
 
osebna vozila in motorna kolesa
avtobus
avtodom
A – Završnica – trafo postaja
06:00–22:00
0,41
0,09
0,5
0,82
0,18
1
B – Završnica – jezero
06:00–22:00
0,41
0,09
0,5
4,1
0,9
5
C – Završnica – pašnik
06:00–22:00
0,41
0,09
0,5
Dnevna karta
4,1
0,9
5
20,49
4,51
25
8,2
1,8
10
(2) Javne parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina, so prikazane na karti 1 in so priloga tega sklepa.
3. člen 
(1) Gozdne ceste, kjer se plačuje odškodnina za uporabo, višina odškodnine in čas, v katerem se plačuje odškodnina, so:
Gozdna cesta
Čas, v katerem se plačuje odškodnina
Višina odškodnine (EUR/prehod)
 
maj, junij, julij, avgust, september, oktober
brez DDV
DDV 22 %
z DDV
A – Završnica – Valvazorjev dom
04:00–22:00
8,20
1,80
10
B – Zelenica
04:00–22:00
5,74
1,26
7
(2) Gozdne ceste, za katere se plačuje odškodnina za uporabo, so prikazane na karti 2 in so priloga tega sklepa.
4. člen 
(1) Dovolilnice, ki se uporabljajo na parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina in odškodnina za uporabo gozdnih cest, so:
Ime dovolilnice
Cena (EUR/leto)
 
brez DDV
DDV 22 %
z DDV
LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE – OBČANI
16,39
3,61
20
LETNA DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE – OSTALI
40,98
9,02
50
SEZONSKA DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH CEST – OBČANI
20,49
4,51
25
SEZONSKA DOVOLILNICA ZA UPORABO GOZDNIH CEST – OSTALI
81,97
18,03
100
(2) Voznik vozila z dovolilnico, ki je namenjena uporabi javnega parkirišča, mora ob prihodu na parkirišče na parkomatu natisniti parkirni listek.
5. člen 
Dovolilnice iz 4. člena tega sklepa lahko upravičenec pridobi in uporablja pod pogoji, ki so določeni s tem sklepom.
6. člen 
(1) Ob izdaji dovolilnice mora upravičenec poravnati ceno dovolilnice ter strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 5,33 brez DDV oziroma 6,50 EUR z DDV.
(2) Upravičenec lahko pridobi novo dovolilnico ob njeni izgubi, uničenju ali poškodbi. Ob zamenjavi dovolilnice je upravičenec dolžan plačati materialne stroške izdelave nove dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma 2,20 EUR z DDV.
(3) Ob podaljšanju veljavnosti dovolilnice mora upravičenec poravnati ceno dovolilnice.
7. člen 
(1) Po eno Letno dovolilnico za parkiranje – občani in eno Sezonsko dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani lahko pridobijo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Žirovnica.
(2) Vlogi za izdajo dovolilnic iz prejšnjega odstavka tega člena je treba priložiti kopijo osebnega dokumenta oziroma potrdilo o začasnem prebivališču.
8. člen 
(1) Lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest, lastniki ali najemniki planinskih koč na območjih gozdnih cest, člani Lovskih družin Stol, Jesenice in LPN Kozorog Kamnik, agrarne skupnosti in člani agrarnih skupnosti z območja občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest, agrarne skupnosti in člani agrarnih skupnosti Koroška Bela in Potoki ter osebe, ki na podlagi pooblastila skrbijo za nepremičnine na območju gozdnih cest (v tem primeru lastnik zemljišča ne pridobi Sezonske dovolilnice za uporabo gozdnih cest) Sezonsko dovolilnico za uporabo gozdnih cest pridobijo na podlagi vloge.
(2) Ob izdaji dovolilnice morajo upravičenci iz prvega odstavka tega člena poravnati strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 5,33 brez DDV oziroma 6,50 EUR z DDV.
(3) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena lahko pridobijo novo dovolilnico ob njeni izgubi, uničenju ali poškodbi. Ob zamenjavi dovolilnice so dolžni plačati materialne stroške izdelave nove dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma 2,20 EUR z DDV.
(4) Vlogi za izdajo dovolilnice iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti dokazilo o lastništvu, najemu, ustrezno pogodbo oziroma potrdilo o članstvu.
(5) Lastniki nepremičnin in člani agrarnih skupnosti z območja občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest, na območju gozdnih cest Završnica–Valvazorjev dom in Zelenica Sezonsko dovolilnico za uporabo gozdnih cest lahko pridobijo toliko sezonskih dovolilnic za uporabo gozdnih cest, kolikor je polnoletnih članov gospodinjstva, pri čemer morajo prav tako za vsakega člana predložiti dokazila iz prejšnjega odstavka in poravnati materialne stroške za izdelavo posamezne dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma 2,20 EUR z DDV.
(6) Lastniki ali najemniki planinskih koč na območju gozdnih cest Završnica–Valvazorjev dom in Zelenica pridobijo 5 Sezonskih dovolilnic za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji dovolilnice morajo poravnati materialne stroške za izdelavo posamezne dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma 2,20 EUR z DDV.
(7) Agrarne skupnosti na območju Občine Žirovnica pridobijo 3 Sezonske dovolilnice za uporabo gozdnih cest. Ob izdaji dovolilnice morajo poravnati materialne stroške za izdelavo posamezne dovolilnice v višini 1,80 EUR brez DDV oziroma 2,20 EUR z DDV.
(8) Upravičencem iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena se Sezonsko dovolilnico za uporabo gozdnih cest izda za dobo 5 zaporednih sezon.
9. člen 
(1) Izvajalcem del v gozdovih in odvoza lesa, intervencijskim službam, pripadnikom policije in vojske, javni gozdarski službi, inšpekcijskim službam in občinskemu redarstvu, občinskim službam ter udeležencem protokolarnih obiskov se dovolilnice iz 4. člena tega sklepa izdajo po uradni dolžnosti.
(2) Upravičencem iz prvega odstavka tega člena, razen udeležencem protokolarnih obiskov, se izda permanentni dovolilnici za parkiranje in uporabo gozdnih cest.
10. člen 
(1) Na podlagi vloge in ustreznih dokazil lahko Sezonsko dovolilnico za uporabo gozdnih cest – občani pridobijo tudi podjetja oziroma posamezniki, ki na območju gozdne ceste izvajajo razna gradbena in vzdrževalna dela ter oskrbujejo planinske koče oziroma domove za lastnike zemljišč ali objektov na tem območju.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo ob izdaji dovolilnice poravnati ceno dovolilnice ter strošek izdelave in izdaje dovolilnice v vrednosti 5,33 brez DDV oziroma 6,50 EUR z DDV.
11. člen 
Drugi upravičenci pridobijo dovolilnice iz 4. člena tega sklepa na podlagi vloge, ki jo predhodno odobri župan.
12. člen 
Letna dovolilnica za uporabo gozdnih cest – občani, kupljena v letu 2022, velja tudi v letu 2023 do konca sezone.
13. člen 
Sezonska dovolilnica za uporabo gozdnih cest velja za sezono, ki vsako leto traja od 1. 5. do 31. 10.
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila (Uradni list RS, št. 142/22).
15. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Breznica, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti