Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1903. Obvezna razlaga druge alineje prvega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka 64. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica, stran 5368.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) in 80. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 14/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na 3. redni seji dne 25. 5. 2023
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
druge alineje prvega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka 64. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo) (OR OPN 64)
Sprejme se obvezna razlaga druge alineje prvega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka 64. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo), ki se glasi:
»Ob upoštevanju vertikalnega gabarita naselja na način, da stavba ne izstopa iz prepoznavne silhuete naselja je ustrezno tudi, da je kolenčni zid v primeru višinskega gabarita stanovanjske stavbe (K)+P+M lahko višji od 100 cm. V urbanističnem delu projekta (DGD) je treba izdelati analizo obstoječe pozidave v okolici načrtovane gradnje (v radiju 100 m), s katero se dokaže, da nova stavba ne bo presegla max. višine slemen obstoječih objektov.«
Št. 3503-0009/2023
Breznica, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost