Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1893. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, stran 5352.

  
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 10. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21, 184/21 in 137/22) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji 29. maja 2023 sprejel
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 
1. člen 
V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/18, 26/19, 58/19, 90/20, 173/20, 58/21, 184/21, 38/22 in 96/22) v 2. členu v tabeli:
– se črta označba »**«,
– se vrstica
»
Tivoli II.* 
(hala Tivoli) – parkirišče za osebna vozila in avtobuse
pon.–pet. 
pon.–pet. 
pon.–ned.
P-24
B-17
P-1AB1A**
6.00–22.00 ure 
6.00–22.00 ure 
(ni)
22.00–6.00 ure 
(ni) 
(ni)
(ni) 
(ni) 
mesečno
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
Tivoli II.* 
(hala Tivoli) – parkirišče za osebna vozila in avtobuse
pon.–pet. 
pon.–ned. 
pon.–ned.
P-24
B-17
P-1AB1A
6.00–22.00 ure 
6.00–22.00 ure 
(ni)
22.00–6.00 ure 
(ni) 
(ni)
(ni) 
(ni) 
mesečno
«; 
– se za vrstico
»
Parkirna hiša Kozolec – parkirišče za osebna vozila
pon.–ned. 
pon.–ned. 
pon.–ned. 
pon.–ned.
H-110
H-220
H-318
H-419
7.00–19.00 ure 
(ni) 
(ni) 
(ni)
19.00–7.00 ure 
(ni) 
(ni) 
(ni)
(ni) 
mesečno 
mesečno 
mesečno
«; 
dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
Parkirna hiša Rog – parkirišče za osebna vozila
pon.–ned. 
pon.–ned. 
pon.–ned. 
pon.–ned.
H-110
H-220
H-318
H-419
7.00–19.00 ure 
(ni) 
(ni) 
(ni)
19.00–7.00 ure 
(ni) 
(ni) 
(ni)
(ni) 
mesečno 
mesečno 
mesečno
Parkirna hiša Ilirija – parkirišče za osebna vozila
pon.–ned. 
pon.–ned. 
pon.–ned. 
pon.–ned.
H-110
H-220
H-318
H-419
7.00–19.00 ure 
(ni) 
(ni) 
(ni)
19.00–7.00 ure 
(ni) 
(ni) 
(ni)
(ni) 
mesečno 
mesečno 
mesečno
«; 
– se vrstica
»
Območje časovno omejenega parkiranja – Cona 1 (parkomati) – parkirišče za osebna vozila
pon.–pet. 
sobota
U-121
U-121
7.00–19.00 ure 
7.00–15.00 ure
(ni) 
(ni)
(ni) 
(ni)
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
Območje časovno omejenega parkiranja – Cona 1 (parkomati) – parkirišče za osebna vozila
pon.–sob. 
U-121
7.00–19.00 ure 
(ni) 
(ni) 
«. 
– se črta besedilo »** – število mesečnega zakupa lahko predstavlja do 1/2 razpoložljivih parkirnih mest na parkirišču, razen za parkirišča Gosarjeva ulica, Slovenčeva ulica, Štembalova ulica in Komanova ulica, kjer ta omejitev ne velja«.
KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
Določbe spremenjenega 2. člena odredbe v delu, ki določajo javno parkirno površino »Parkirna hiša Rog – parkirišče za osebna vozila« in javno parkirno površino »Parkirna hiša Ilirija – parkirišče za osebna vozila«, se začnejo uporabljati po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja za javno parkirno površino iz tega člena v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov.
3. člen 
Ta odredba začne veljati 5. junija 2023.
Št. 007-35/2023 5
Ljubljana, dne 29. maja 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost