Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1889. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2023, stran 5349.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 5. seji, dne 18. 5. 2023, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2023 
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Mestne občine Krško na nepremičninah:
– parc. št. 260/2, parc. št. 255/6, parc. št. 257/5, parc. št. 255/17, parc. št. 255/7, parc. št. 197/11, parc. št. 257/3, parc. št. 197/10, parc. št. 197/6, parc. št. 259/1, parc. št. 259/3, parc. št. 261/2, parc. št. 81/5, parc. št. 80/4, parc. št. 79/3, parc. št. 80/5, parc. št. 55/12, parc. št. 55/15, parc. št. 57/6, parc. št. 57/9, parc. št. 57/12, parc. št. 56/11, parc. št. 56/7, parc. št. 56/12, parc. št. 54/8, parc. št. 54/11, parc. št. 54/14, parc. št. 275/3, parc. št. 276/2, parc. št. 277/2, parc. št. 54/10, vse k.o. 1339 – Reštanj.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-5/2023-O507
Krško, dne 18. maja 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti