Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1887. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v mestni občini Krško za leto 2023, stran 5346.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 5. seji, dne 18. 5. 2023, sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov, predračunske lastne in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v mestni občini Krško za leto 2023 
I. 
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v mestni občini Krško za leto 2023.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne in zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadov in 24-urne dežurne pogrebne službe v mestni občini Krško za leto 2023.
Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno vodo za leto 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
Faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,7252
6,2691
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
17,1757
18,8074
OMREŽNINA priključka DN 40
10
57,2524
62,6914
OMREŽNINA priključka DN 50
15
85,8786
94,0371
OMREŽNINA priključka DN 65
30
166,2010
181,9901
OMREŽNINA priključka DN 80
50
286,2619
313,4568
OMREŽNINA priključka DN 100
100
572,5238
626,9136
OMREŽNINA priključka DN 150
200
 
 
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
1,0103
1,1063
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,1538
6,7384
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
18,4613
20,2151
OMREŽNINA priključka DN 40
10
61,5378
67,3839
OMREŽNINA priključka DN 50
15
92,3067
101,0758
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
307,689
336,9195
OMREŽNINA priključka DN 100
100
615,378
673,8389
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,3592
0,3933
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,2690
1,3896
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,8069
4,1686
OMREŽNINA priključka DN 40
10
12,6897
13,8952
OMREŽNINA priključka DN 50
15
19,0345
20,8428
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
63,4485
69,4761
OMREŽNINA priključka DN 100
100
126,8969
138,9521
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1158
0,1268
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,4273
0,4679
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
1,2820
1,4038
OMREŽNINA priključka DN 40
10
4,2733
4,6793
OMREŽNINA priključka DN 50
15
6,4100
7,0190
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
21,3667
23,3965
OMREŽNINA priključka DN 100
100
42,7335
46,7932
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,6966
0,7628
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja padavinske odpadne vode za leto 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,2037
0,2231
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
0,6112
0,6693
OMREŽNINA priključka DN 40
10
2,0372
2,2307
OMREŽNINA priključka DN 50
15
3,0558
3,3461
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
10,1860
11,1537
OMREŽNINA priključka DN 100
100
20,3720
22,3073
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1543
0,1690
Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,0609
1,1617
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,1826
3,4849
OMREŽNINA priključka DN 40
10
10,6087
11,6165
OMREŽNINA priključka DN 50
15
15,9130
17,4247
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
53,0433
58,0824
OMREŽNINA priključka DN 100
100
106,0865
116,1647
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Prevzem in ravnanje z blatom v m3
 
0,4363
0,4777
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2023 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0015
0,0016
– izvajanja storitve na kg
0,1308
0,1432
Skupaj na kg
0,1323
0,1450
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2023 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0624
0,0683
Skupaj na kg
0,0624
0,0683
Predračunska lastna in zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2023 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
– izvajanja storitve na kg
0,0888
0,0972
Skupaj na kg
0,0888
0,0972
Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2023 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe 
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
za pokojnika
250,56
274,36
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2023 dalje.
Št. 354-174/2022-O604
Krško, dne 18. maja 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost