Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1881. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kostanjevica na Krki 2023–2026, stran 5339.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah /ZPolS/ (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 103/07, 99/13 in 46/14), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank v Občini Kostanjevica na Krki 2023–2026 
1. člen 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih lokalnih volitvah za Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, ki so bile 20. 11. 2022, se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Kostanjevica na Krki sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.
2. člen 
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunih Občine Kostanjevica na Krki v višini 0,1 % sredstev, ki jih ima občina zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
3. člen 
Politične stranke, ki so v skladu z izračunom, na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah, upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine, so:
Ime stranke
Št. glasov
SLS – Slovenska ljudska stranka
216
N.Si – Nova Slovenija – krščanski demokrati
169,3
LEVICA
74
Skupaj
459,3
Sredstva se političnim strankam nakažejo v enkratnem znesku na njihove transakcijske račune, in sicer najkasneje do 30. 9.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2022
Kostanjevica na Krki, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost