Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1880. Sklep o določitvi cen za polnilnico električnih vozil pri Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki, stran 5339.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen za polnilnico električnih vozil pri Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki 
1. člen 
S tem sklepom se določi ceno polnjenja električnih vozil na polnilnici električnih vozil pri Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki.
2. člen 
Cenik storitve polnjenja:
Cena polnjenja
0,30 €/kWh
Cena polnjenja po 180 minutah polnjenja
0,05 €/min
Cena pristojbine
Splošni pogoji izvajalca storitve
Cenik storitve lahko Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki spremeni glede na stanje cen električne energije na trgu ali iz drugih upravičenih razlogov.
3. člen 
Na označenih parkirnih mestih je prepovedano parkiranje in ustavljanje, razen za električna vozila za čas polnjenja 180 minut.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan od vzpostavitve plačilnega sistema na polnilnici.
Št. 351-2/2017
Kostanjevica na Krki, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost