Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1877. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2023, stran 5336.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2023 
I. 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2023.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne in zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2023.
Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno vodo za 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
7,0197
7,6866
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
21,0591
23,0597
OMREŽNINA priključka DN 40
10
70,1971
76,8658
OMREŽNINA priključka DN 50
15
105,2956
115,2987
OMREŽNINA priključka DN 65
30
210,5910
230,5971
OMREŽNINA priključka DN 80
50
350,9854
384,3290
OMREŽNINA priključka DN 100
100
701,9708
768,6580
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Oskrba s pitno vodo v m3
 
1,1228
1,2295
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
7,8975
8,6478
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
23,6926
25,9434
OMREŽNINA priključka DN 40
10
78,9755
86,4782
OMREŽNINA priključka DN 50
15
118,4632
129,7172
OMREŽNINA priključka DN 65
30
236,9250
259,4329
OMREŽNINA priključka DN 80
50
394,8750
432,3881
OMREŽNINA priključka DN 100
100
789,7547
864,7814
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,5144
0,5633
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 2023 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,5552
3,8929
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
10,6655
11,6787
OMREŽNINA priključka DN 40
10
35,5516
38,9290
OMREŽNINA priključka DN 50
15
53,3274
58,3935
OMREŽNINA priključka DN 65
30
106,6560
116,7883
OMREŽNINA priključka DN 80
50
177,7600
194,6472
OMREŽNINA priključka DN 100
100
355,5157
389,2897
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
 
 
 
 
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,9048
0,9908
Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za 2023 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,5555
0,6083
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za 2023 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0066
0,0072
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1701
0,1863
Skupaj na kg
0,1767
0,1935
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za 2023 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0675
0,0739
Skupaj na kg
0,0675
0,0739
Predračunska lastna in zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za 2023 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1048
0,1148
Skupaj na kg
0,1048
0,1148
Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe za 2023 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe 
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
za pokojnika
256,50
280,87
III. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. junija 2023 dalje.
Št. 354-18/2022
Kostanjevica na Krki, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost