Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1875. Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen, stran 5335.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju ZLS) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 4. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen 
1. 
V Odloku o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12, 39/13) se doda nov, 55.a člen, ki se glasi:
»Obstoječe koncesijsko razmerje se za vsebino javne službe, ki je predmet urejanja tega odloka, podaljša do sklenitve koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem, ki bo izbran na podlagi javnega razpisa.«
2. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023
Komen, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost