Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1871. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠS 285 SSv ppip, stran 5333.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 4. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠS 285 SSv ppip 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve, ki se nanaša na zemljišča parc. št.
559/156, 559/158, 559/159, 559/163, 559/164, 559/167, 559/168, 559/171, 559/180, 559/182, 559/183, 559/184, 559/185, 559/191, 559/192, 559/194, 559/222, 559/223, 559/259, 559/231, 559/232, 559/233, 559/234, 559/235, 559/236, 559/237, 559/238, 559/239, 559/240, 559/241, 559/242, 559/243, 559/244, 559/245, 559/246, 559/247, 559/248, 559/249, 559/250, 559/251, 559/252, 559/253, 559/254, 559/255, 559/256, 559/257, 559/258, 559/260, 559/275, 559/276, 559/277, 559/278, 559/325, 559/326, 559/327, 559/328, 559/329, 559/330, 559/331, 559/332, 559/333, 559/334, 559/335, 559/336, 559/337, 559/338, 559/339, 559/341, 559/342, 559/343, 559/344, 559/345, 559/346, 559/347, 559/348, 559/349, 559/350, 559/351, 559/352, 559/353, 559/354, 559/355, 559/356, 559/357, 559/358, 559/359, 559/360, 559/361, 559/362, 559/363, 559/364, in 559/365, vse k.o. 1787- Mali vrh, ki se po določih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15, 47/19 in 39/23 – Sklep o tehnični posodobitvi OPN), nahaja v enoti urejanja prostora ŠS 285 SSv ppip (v nadaljnjem besedilu: OPN).
Elaborat lokacijske preveritve za namen indivudualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev je izdelalo podjetje Monomo arhitekti d.o.o., v maju 2022.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dovoli individualno odstopanje od določil prostorsko izvedbeniih pogojev (PIP) tako, da se:
– v 158. členu OPN v razdelku ŠS 285 SSv OPN, doda besedilo, ki se glasi:
»Dopustno je minimalno število parkirnih mest, in sicer 1 PM na stanovanjsko enoto ter 20 % za obiskovalce, ki morajo biti javno dostopna.«.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3300.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0005/2022
Grosuplje, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost