Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1870. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 37 Ak, stran 5332.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 4. redni seji dne 24. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 37 Ak 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 886/3-del, 886/1 del, 887/2-del, 919/1-del in 887/1-del, k.o. 1789 – Ponova vas.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve se na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa omogoči preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča območja razpršene poselitve z oznako Ak, ki po 280. členu ZUreP-2 šteje za posamično poselitev v velikosti 163 m² in širitev obsega posamične poselitve oziroma samotne kmetije Ak, katerega izvorna velikost je 1.035 m², v velikosti 207 m². Območju preoblikovanja in širitve se spremeni namenska raba iz K2 v Ak in se ga priključi k enoti urejanja prostora ŠJ 37 Ak. Na območju izzvzema v skupni velikosti 163 m² se spremeni namenska raba iz Ak v K2.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča v M 1:500.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2317.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2021
Grosuplje, dne 24. maja 2023
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost