Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1857. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje, stran 5310.

  
Na podlagi desetega odstavka 8. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega odstavka 14. člena, šestega odstavka 22. člena in četrtega odstavka 28. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 68/17, 47/19, 139/20, 161/21 in 29/22) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 116/07, 38/12 in 21/17) se v 1. členu črta besedilo »in zapornic«.
2. člen 
V 2. členu se drugi in tretji odstavek črtata.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »drugem, tretjem, četrtem in petem« nadomesti z besedilom »drugem in tretjem«.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku besedilo »mejnega prehoda za železniški promet« nadomesti z besedilom »opravljanja mejne kontrole«.
4. člen 
V naslovu III. poglavja se črta besedilo »IN ZAPORNIC«.
5. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku za besedo »mednarodni« črtata vejica in besedilo »meddržavni in obmejni«.
V drugem odstavku:
– se črta prva alineja,
– dosedanji druga in tretja alineja postaneta prva in druga alineja,
– se črta četrta alineja.
6. člen 
9. člen se črta.
7. člen 
V 10. členu se besedilo »tabel, zastav in zapornic« nadomesti z besedilom »tabel in zastav«.
8. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »in 5/17« nadomesti z vejico in besedilom »5/17, 68/17, 47/19, 139/20, 161/21 in 29/22«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in vozil«.
V desetem odstavku se besedilo »med mejnimi prehodi ali na mejnih prehodih, ko ti ne obratujejo,« nadomesti z besedilom »na državni meji«.
9. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za promet« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za infrastrukturo«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-83/2023
Ljubljana, dne 23. maja 2023
EVA 2023-1711-0005
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti