Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1855. Pravilnik o najvišji višini povračila stroškov izvajanja mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov, načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov, stran 5308.

  
Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o najvišji višini povračila stroškov izvajanja mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov, načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo najvišja višina povračila stroškov za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: sekvenciranje) in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov (v nadaljnjem besedilu: storitvi) ter način poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov sekvenciranja in storitev.
2. člen 
(najvišja višina povračila) 
(1) Najvišja višina povračila stroškov za posamezno sekvenciranje oziroma storitev (v nadaljnjem besedilu: analiza) se določi na podlagi stroškov dela zaposlenih, z upoštevanjem faktorja splošnih stroškov, stroškov laboratorijskega materiala za izvedbo analize in stroškov za prevoz vzorcev, in sicer:
– za sekvenciranje do 72 eurov,
– za spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah do 300 eurov,
– za natančno karakterizacijo variantnih virusov do 630 eurov.
(2) Pri izvedbi analize se upošteva tudi število vzorcev, ki se hkrati analizirajo.
3. člen 
(posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov) 
(1) Javni zavodi iz drugega odstavka 27. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22; v nadaljnjem besedilu: zakon) (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), do desetega dne v mesecu za pretekle tri mesece posredujejo zahtevek za povračilo stroškov (v nadaljnjem besedilu: zahtevek).
(2) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka javnemu zavodu v 30 dneh od prejema popolnega in utemeljenega zahtevka za povračilo stroškov.
(3) Zahtevki, ki niso posredovani ministrstvu do roka iz prvega odstavka tega člena, se vključijo v naslednji zahtevek za povračilo stroškov.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek mora javni zavod zadnji zahtevek za povračilo stroškov posredovati ministrstvu najpozneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti ukrepa sekvenciranja in storitev v skladu s tretjim odstavkom 27. člena zakona. Zahtevki za povračilo stroškov, posredovani po tem roku, se zavrnejo.
4. člen 
(poročanje) 
(1) Javni zavodi ministrstvu in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) v elektronski obliki zagotovijo točne in celovite podatke o rezultatih sekvenciranja in storitev v skladu s tehničnimi navodili, ki jih pripravi NIJZ.
(2) Javni zavodi do desetega dne v mesecu za pretekle tri mesece pripravijo poročilo o številu opravljenih sekvenciranj in storitev, ki je tudi priloga zahtevka iz prejšnjega člena.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(priprava navodil) 
NIJZ pripravi tehnična navodila iz prvega odstavka prejšnjega člena naslednji dan po objavi tega pravilnika.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2023
Ljubljana, dne 23. maja 2023
EVA 2023-2711-0001
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti