Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1854. Pravilnik o dostopnosti proizvodov za invalide, o označevanju in postopku ugotavljanja skladnosti, stran 5306.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide (Uradni list RS, št 14/23) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dostopnosti proizvodov za invalide, o označevanju in postopku ugotavljanja skladnosti 
1. člen 
(vsebina in področje uporabe) 
Ta pravilnik v skladu z oddelkoma I in II Priloge I ter Prilogo IV Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve (UL L št. 151 z dne 7. 6. 2019, str. 70; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/882/EU) določa podrobnejše pogoje glede dostopnosti proizvodov za invalide, označevanje in postopek ugotavljanja skladnosti.
2. člen 
(pogoji glede zagotavljanja informacij) 
(1) Informacije o uporabi proizvoda iz prvega odstavka 3. člena Zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide (Uradni list RS, št 14/23; v nadaljnjem besedilu: zakon), zagotovljene na samem proizvodu (označevanje, navodila za uporabo in opozorila), morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. na voljo so po več kot enem zaznavnem kanalu;
2. predstavljene so na razumljiv način;
3. uporabnikom so predstavljene na način, na katerega jih lahko zaznavajo;
4. predstavljene so s pisavo ustrezne velikosti in oblike, ob upoštevanju predvidljivih pogojev uporabe, in z zadostnim kontrastom ter prilagodljivim razmikom med črkami, vrsticami in odstavki.
(2) Kadar navodila za uporabo proizvoda iz prvega odstavka 3. člena zakona, vključno s funkcijami dostopnosti proizvoda, njihovo aktivacijo in združljivostjo s podpornimi rešitvami, niso navedena na samem proizvodu, temveč so na voljo prek uporabe proizvoda ali z drugimi sredstvi, kot je spletišče, morajo biti dostopna javnosti, ko se da proizvod na trg, ter morajo pri tem izpolnjevati naslednje pogoje:
1. na voljo so po več kot enem zaznavnem kanalu;
2. predstavljena so na razumljiv način;
3. uporabnikom so predstavljena na način, na katerega jih lahko zaznavajo;
4. predstavljena so s pisavo ustrezne velikosti in oblike, ob upoštevanju predvidljivih pogojev uporabe, in zadostnim kontrastom ter prilagodljivim razmikom med črkami, vrsticami in odstavki;
5. njihova vsebina je na voljo v besedilnih formatih, ki omogočajo alternativne podporne formate, ki se lahko prikažejo na več načinov in po več kot enem zaznavnem kanalu;
6. opremljena so z alternativnim prikazom morebitne nebesedilne vsebine;
7. vsebujejo opis uporabniškega vmesnika proizvoda (upravljanje, nadzor in povratne informacije, vhodni in izhodni parametri), ki je zagotovljen v skladu s pogoji iz 5. člena tega pravilnika, pri čemer se v opisu navede, ali proizvod vsebuje navedene značilnosti;
8. vsebujejo opis funkcionalnosti proizvoda, ki se zagotovi s funkcijami, prilagojenimi potrebam invalidov v skladu s pogoji iz 5. člena tega pravilnika, pri čemer se v opisu navede, ali proizvod vsebuje navedene značilnosti;
9. vsebujejo opis programskega in strojnega vmesnika proizvoda s podpornimi pripomočki, pri čemer opis vključuje seznam podpornih pripomočkov, ki so bili testirani skupaj s proizvodom.
(3) Poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti embalaža in navodila za uporabo proizvodov iz prvega odstavka 3. člena zakona dostopni, da se zagotovi optimalna predvidljiva uporaba za invalide, zato morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. embalaža proizvoda in priložene informacije (na primer o odpiranju, zapiranju, uporabi, odstranjevanju) so dostopne, vključno z informacijami o značilnostih proizvoda glede dostopnosti, če so na voljo, pri čemer se te dostopne informacije, kadar je to mogoče, navedejo na embalaži;
2. navodila za namestitev, vzdrževanje, shranjevanje in odstranjevanje proizvoda, ki niso navedena na samem proizvodu, temveč so na voljo z drugimi sredstvi, na primer na spletišču, so dostopna javnosti, ko se da proizvod na trg, in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) na voljo so po več kot enem zaznavnem kanalu;
b) predstavljena so na razumljiv način;
c) uporabnikom so predstavljena na način, na katerega jih lahko zaznavajo;
č) predstavljena so s pisavo ustrezne velikosti in oblike, ob upoštevanju predvidljivih pogojev uporabe, in z zadostnim kontrastom ter prilagodljivim razmikom med črkami, vrsticami in odstavki;
d) njihova vsebina je na voljo v besedilnih formatih, ki omogočajo razvoj alternativnih podpornih formatov, ki se lahko prikažejo na več načinov in po več kot enem zaznavnem kanalu, ter
e) opremljena so z alternativnim prikazom morebitne nebesedilne vsebine.
3. člen 
(uporabniški vmesnik in oblikovanje funkcionalnosti) 
Proizvod iz prvega odstavka 3. člena zakona, vključno z uporabniškim vmesnikom, mora imeti značilnosti, elemente in funkcije, ki invalidom omogočajo dostop do proizvoda ter njegovo zaznavanje, upravljanje, razumevanje in nadzor, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kadar je proizvod namenjen komunikaciji, vključno z medosebno komunikacijo, upravljanju, informiranju, nadzoru in orientaciji, se to zagotavlja po več kot enem zaznavnem kanalu, kar vključuje alternativne možnosti za vidne, slušne, govorne in tipne elemente;
2. kadar proizvod uporablja govor, mora omogočati alternativne možnosti za govor in glasovni vnos za komunikacijo, upravljanje, nadzor in orientacijo;
3. kadar proizvod uporablja vizualne elemente, mora omogočati nastavljivost povečave, osvetlitve in kontrasta za komunikacijo, informiranje in upravljanje, pa tudi združljivost s programi in podpornimi pripomočki za navigacijo po vmesniku;
4. kadar proizvod uporablja barve za to, da sporoči informacije, nakaže, kaj je treba storiti, zahteva odgovor ali identificira elemente, mora omogočati alternativno možnost za barve;
5. kadar proizvod uporablja zvočne signale za to, da sporoči informacije, nakaže, kaj je treba storiti, zahteva odgovor ali identificira elemente, mora omogočati alternativno možnost za zvočne signale;
6. kadar proizvod uporablja vizualne elemente, mora omogočati prožne načine za izboljšanje vidne jasnosti;
7. kadar proizvod uporablja zvočne elemente, mora uporabniku omogočati prilagoditev glasnosti in hitrosti ter zagotavljati razširjene zvočne možnosti, vključno z možnostjo za zmanjšanje motečih zvočnih signalov, ki jih oddajajo okoliški proizvodi, in zvočno jasnost;
8. kadar je proizvod treba upravljati in nadzirati ročno, mora zagotavljati sekvenčni nadzor in alternativne možnosti za fine motorične gibe, ne da bi bil pri tem potreben sočasni nadzor za manipulacijo, ter uporabljati dele, zaznavne na otip;
9. proizvod ne sme imeti načinov upravljanja, za katere sta potrebna precejšnja sposobnost fizičnega dosega in velika moč;
10. proizvod ne sme povzročati napadov fotoobčutljive epilepsije;
11. proizvod mora varovati zasebnost uporabnika, kadar ta uporablja elemente dostopnosti;
12. proizvod mora omogočati alternativno možnost za biometrično identifikacijo in nadzor;
13. proizvod mora zagotavljati skladno funkcionalnost ter zadosten in prilagodljiv čas za interakcijo;
14. proizvod mora zagotavljati programsko in strojno opremo za povezovanje s podpornimi tehnologijami.
4. člen 
(sektorski pogoji) 
(1) Poleg pogojev iz prejšnjega člena morajo samopostrežni terminali izpolnjevati naslednje sektorske pogoje:
a) zagotavljajo tehnologijo za pretvorbo besedila v govor,
b) omogočajo uporabo osebnih slušalk,
c) kadar se je treba odzvati v določenem času, uporabnika na to opozorijo po več kot enem zaznavnem kanalu,
č) omogočajo podaljšanje odzivnega časa iz prejšnje točke,
d) kadar so na voljo tipke in gumbi, imajo ustrezen kontrast ter omogočajo zaznavo tipk in gumbov z otipom,
e) ne smejo zahtevati, da mora uporabnik, ki potrebuje element dostopnosti, tega aktivirati, preden ga lahko vključi,
f) kadar proizvod uporablja zvočne ali slišne signale, je združljiv s podpornimi pripomočki in tehnologijami, ki so na voljo na ravni Evropske unije, vključno s tehnologijami za omogočanje sluha, kot so slušni aparati, telefonske tuljave, polževi vsadki in podporne slušne naprave.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega člena morajo e-bralniki zagotoviti tehnologijo za pretvorbo besedila v govor.
(3) Poleg pogojev iz prejšnjega člena mora potrošniška terminalna oprema z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev, izpolnjevati naslednje pogoje:
a) kadar ima poleg glasovne tudi besedilno zmogljivost, zagotavlja obdelavo besedila v realnem času in podpira visokokakovostni zvok,
b) kadar poleg besedila in zvoka ali v kombinaciji z besedilom in zvokom omogoča tudi video, zagotavlja izvajanje storitev celotnega pogovora, vključno s sinhroniziranim glasom, besedilom v realnem času in videom z ločljivostjo, ki omogoča komunikacijo z znakovnim jezikom,
c) zagotavlja učinkovito brezžično povezavo s tehnologijami za omogočanje sluha,
č) preprečuje motnje s podpornimi pripomočki.
(4) Poleg pogojev iz prejšnjega člena mora potrošniška terminalna oprema z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za dostop do avdiovizualnih medijskih storitev, invalidom dati na voljo komponente za dostopnost, ki jih zagotavlja ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev za uporabniški dostop, izbor, nadzor, personalizacijo in prenos podatkov na podporne pripomočke.
5. člen 
(podporne storitve) 
Če so na voljo podporne storitve (službe za pomoč uporabnikom, klicni centri, tehnična podpora, storitve prenosa in storitve usposabljanja), morajo zagotavljati informacije o dostopnosti proizvoda iz prvega odstavka 3. člena zakona ter o njegovi združljivosti s podpornimi tehnologijami, in sicer na dostopne načine komunikacije.
6. člen 
(postopek ugotavljanja skladnosti) 
(1) Proizvajalci izvedejo postopek ugotavljanja skladnosti in pripravijo tehnično dokumentacijo v skladu s Prilogo IV Direktive 2019/882/EU.
(2) Proizvajalci lahko za izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti iz prejšnjega odstavka pooblastijo tretjo osebo.
7. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika se opravlja v skladu s 26. do 29. členom zakona.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 28. junija 2025.
Št. 007-118/2023
Ljubljana, dne 1. junija 2023
EVA 2023-2180-0021
Matjaž Han 
minister 
za gospodarstvo, turizem in šport

AAA Zlata odličnost