Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023

Kazalo

1825. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, stran 5102.

  
Na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (Uradni list RS, št. 7/23) se v 1. členu sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Skrajšano ime muzeja je MNSZS.«.
2. člen 
V 3. členu se v četrtem odstavku za besedo »razen« doda besedilo »ponedeljkov in«.
3. člen 
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Muzej upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so mu bile dane v upravljanje kot del javne infrastrukture na področju kulture:
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1356,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1357,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1358,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1359/1,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1359/3,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, parcela št. 1359/2 do 31/36,
– katastrska občina 2502 RADOHOVA VAS, parcela št. 4215/2,
– katastrska občina 2502 RADOHOVA VAS, parcela št. 4215/3,
– katastrska občina 1740 SPODNJA ŠIŠKA, stavba št. 1742 z deli št. 1, 2, 3 in 5,
– katastrska občina 2502 RADOHOVA VAS, stavba št. 434 z delom št. 1.«.
Tretji odstavek se črta.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-226/2023
Ljubljana, dne 25. maja 2023
EVA 2023-3340-0009
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost