Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023

Kazalo

1799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 8), stran 5081.

  
Na podlagi 115. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list, št. 175/20) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 17. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 8) 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19, 20/22, 23/22 – popr. in 125/22; v nadaljevanju: OPN).
(2) SD OPN 8 se nanašajo na spremembo podrobne namenske rabe prostora na območju industrijskega obrata podjetja Plastoform Blanca d.o.o. na Blanci (EUP BL21.ip) za potrebe širitve cone in prestavitve lokalne ceste.
(3) SD OPN 8 se nanašajo tudi na spremembo podrobne namenske rabe prostora in načina urejanja na delu zemljišča parc. št. 557/12, k. o. Blanca, na območju OPPN za poslovno cono Blanca (EUP BL18.pin).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
2. člen 
(sprememba namenske rabe prostora) 
Spreminjajo se grafični prikazi iz tretjega odstavka 3. člena OPN:
– pregledna karta Občine Sevnica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (v merilu 1:60.000),
– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (v merilu 1:5000) – lista 41 in 42,
– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (v merilu 1:5000) – lista 41 in 42.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se spremeni naslednji prostorski izvedbeni akt:
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca (Uradni list RS, št. 16/11, 37/18), tako da se iz območja izloči del zemljišča parc. št. 557/12, k. o. Blanca.
4. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2021
Sevnica, dne 18. maja 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti