Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2023 z dne 26. 5. 2023

Kazalo

1787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani, stran 5069.

  
Na podlagi 115. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. seji dne 17. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 50/14) se v 4. členu v tabeli vrstice pod zap. št. 1, 5, 6, 7, 8 in 10 nadomestijo z naslednjimi zapisi:
1.
069021
644
Ljubljana – Brinje – Videm – Dolsko
108
7.271
V
673 – Ljubljana
5.
071011
644
Dragomelj – Pšata – Beričevo
108
511
V
2.780 – Domžale
6.
071063
073071
Ihan – Selo pri Ihanu – Zaboršt pri Dolu
108
1.135
V
2.679 – Domžale
7.
071064
108
G2 108 – Videm
069021
348
V
 
8.
073071
071062
Ihan – Goričica pri Ihanu – Vinje
069022
1.584
V
3.690 – Domžale
10.
213071
213081
Podgrad – Laze pri Dolskem
069031
489
V
3.581 – Ljubljana
V zadnji vrstici tabele se zapis »27.734 m« nadomesti z »27.709 m«.
2. člen 
V 5. členu se v tabeli vrstice pod zap. št. 9, 12, 27, 41, 44, 53, 55, 60, 61, 78, 91, 92, 94, 108, 118 in 123 nadomestijo z naslednjimi zapisi:
9.
569092
069051
Vrh pri Dolskem – vodohran
HŠ 15
574
V
 
12.
569131
069050
Klopce 13
HŠ 13
207
V
 
27.
569201
108
G2 108 – Beričevo 23g – LC 069021
069021
227
V
 
41.
569291
569281
Podgora pri Dolskem – Zajelše – Dol pri Ljubljani
108
1.434
V
 
44.
569294
569291
Zajelše – OMV – G2 108
108
424
V
 
53.
569311
569291
JP 569291 – Zaboršt pri Dolu – LC 071063
071063
1.338
V
 
55.
569313
569311
Zaboršt pri Dolu – podvoz G2 108 – LC 069021
069021
205
V
 
60.
569318
108
Zaboršt pri Dolu – G2 108 – JP 569311
569311
46
V
 
61.
569321
069021
Beričevo – G2 108 – Pšata
071011
858
V
222 – Domžale
78.
569381
069021
Beričevo 62a
HŠ 62a
197
V
91.
569461
569313
JP 569313 – Dol pri Ljubljani – JP 569661
569661
117
V
 
92.
569462
569463
JP 569463 – proti G2 108
p. 903/4
57
V
 
94.
569481
069021
LC 069021 – Dolsko – LC 069031
069031
386
V
 
108.
569571
108
Senožeti 94a
HŠ 94a
233
V
 
118.
569612
069051
Senožeti – G2 108
108
978
V
 
123.
717014
717012
Ljubljana – Laze pri Dolskem 44
HŠ 44
247
V
150 – Ljubljana
V tabelo se dodajo naslednji zapisi:
29.1
569204
108
Beričevo – ELES
569361
199
V
47.1
569298
108
G2 108 – Dol pri Ljubljani
069021
210
V
75.1
569362
069021
Beričevo 4a
HŠ 4a
95
V
92.1
569463
569661
Dol pri Ljubljani – Videm 37b
HŠ 37b
195
V
94.1
569482
069031
LC 069031 – Dolsko – JP 569501
569501
391
V
97.1
569494
569492
Dolsko 93b
HŠ 93b
112
V
99.1
569503
569501
Dolsko 105
HŠ 105
120
V
110.1
569574
569572
Senožeti 100
HŠ 100
66
V
V tabeli se črta naslednji zapis:
56.
569314
569311
Zaboršt pri Dolu 13
HŠ 13
212
V
V zadnji vrstici tabele se zapis »41.279 m« nadomesti z »41.969 m«.
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2023-58(509) z dne 10. 3. 2023.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0062/2022-10
Dol pri Ljubljani, dne 17. maja 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost