Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2023 z dne 10. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2023 z dne 10. 5. 2023

Kazalo

1619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, stran 4469.

  
Na podlagi šestega odstavka 37. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) in drugega odstavka 10. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg) minister za naravne vire in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
1. člen 
V Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19) se v prilogi 1:
1. na seznamu »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena«:
– v napovedni vrstici besedilo »Koordinata y« nadomesti z besedilom »Koordinata E«, besedilo »Koordinata x« pa z besedilom »Koordinata N«;
– spremenijo pripadajoči podatki za naravne vrednote z identifikacijskimi številkami, kakor so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
– črtajo naravne vrednote s pripadajočimi podatki, označene z identifikacijskimi številkami:
4, 239, 333, 530, 550, 663, 693, 695, 766, 814, 844, 885, 1013, 1167, 1180, 1185, 1303, 1314V, 1396, 1547, 1766, 1836V, 1863, 2046, 2093, 2156, 2173, 2239, 2258, 2329, 2412, 2443, 2579, 2583, 2848, 2930, 3016, 3069, 3699, 3817, 3841, 3847, 3852, 3918, 3931, 3934, 3986, 4100, 4119, 4146, 4173, 4213, 4310OP, 4325, 4384, 4391, 4409, 4477, 4478, 4530, 4553, 4602OP, 4839, 4842, 4843, 4889, 4894, 4911, 5002, 5011, 5035V, 5134, 5267, 5269, 5336OP, 5421, 5453, 5475V, 5479, 5482, 5483, 5492, 5609, 5660, 5663, 5700, 5742, 5894, 5930, 6054, 6067, 6107, 6120, 6216, 6240, 6274, 6331, 6345, 6366, 6447, 6482, 6554, 6603, 6610, 6611, 6615, 6621, 6628, 6638, 6696, 6732, 6741, 6750, 6786, 6811, 6923, 6984, 7026, 7077, 7081, 7084, 7107, 7128, 7135, 7187, 7193, 7231, 7274, 7318V, 7358, 7387, 7398, 7483, 7486, 7500, 7516, 7517, 7563, 7636, 7638, 7734, 7767, 7777, 7803, 7808, 7830, 7923, 7924, 8008, 8013, 8031, 8032, 8052, 8054, 8056, 8109, 8129V, 8131, 8159, 8204, 8228, 8241, 8244V, 8277, 8280, 8466, 8503, 8504, 8572, 8600V, 8671, 8677, 8714, 8721, 8741, 8744, 8748, 8777, 8809, 8816, 8856, 8863, 8874, 8890, 8897, 80208;
2. za seznamom »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena, dopolnitev št. 1« doda nov seznam »Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena, dopolnitev št. 2«, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika;
3. seznam »Seznam naravnih vrednot – delov narave, ki imajo lastnosti jame v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam, in njihova razvrstitev glede režima vstopa na odprte jame s prostim ali nadzorovanim vstopom ali zaprte jame« nadomesti z novim seznamom, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Naravne vrednote se v skladu s spremenjeno prilogo 1 pravilnika v registru naravnih vrednot razvrstijo po abecednem vrstnem redu imen naravnih vrednot, besedilo »Koordinata y« se nadomesti z besedilom »Koordinata E,«, besedilo »Koordinata x« pa z besedilom »Koordinata N« v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-76/2023
Ljubljana, dne 24. aprila 2023
EVA 2023-2560-0022
Uroš Brežan 
minister 
za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti