Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1611. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15, stran 4261.

  
Na podlagi 122. in 129. člena (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 20/22 – odl. US) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M  N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15 
1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora z oznako ŠE-1/15 v naselju Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p. iz Celja, pod št. projekta 241-2022 v marcu 2023. V zbirki prostorskih aktov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor mu je dodeljena identifikacijska številka 2931.
2. člen 
Gradivo iz prejšnje točke bo od 5. maja do 5. junija 2023 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih KS Šempeter, Rimska cesta 80, Šempeter v Savinjski dolini in na
– spletnem naslovu: https://www.zalec.si.
3. člen 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko do konca javne razgrnitve poda:
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, KS Šempeter ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Pripomba na javno razgrnitev OPPN ŠE-1/15«.
– Ustno na javni obravnavi.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v skladu z 59. členom ZUreP-3 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta OPPN ter ne bodo javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 24. maja 2023, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen 
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in na oglasni deski KS Šempeter.
Št. 3502-0002/2022
Žalec, dne 25. aprila 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti