Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1607. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas, stran 4259.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) ter 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 5. seji dne 6. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas 
1. člen 
Prvi odstavek 32. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10, 97/11, 40/12, 29/14, 22/16, 46/16 in 84/18) se spremeni tako, da se glasi:
»Za opravljanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih, in sicer zemljišča parc. št. 1017/4, 1053/4-del, 1012/4, 3144/9-del, 1013/2-del, 1012/3-zelenica, 1019/1, 1012/5-igrišče, 1012/3-parkirišče in dvorišče, 1010/4-stavba, 1053/5 – del-zelenica, 1017/3, vse k.o. 1494 Jurka vas.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-3/2023-1
Straža, dne 6. aprila 2023
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti