Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1605. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, stran 4258.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) ter na podlagi sklepov občinskih svetov (sklep Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina številka 0320-0003/2023-12 z dne 29. 3. 2023, sklep Občinskega sveta Občine Rogatec številka 032-0011/2023-22 z dne 13. 4. 2023, sklep Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah številka 0321-0003/2023-6/2 in 0321-0003/2023-6/5 z dne 12. 4. 2023, sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek številka 032-0003/2023-21 z dne 13. 4. 2023, sklep Občinskega sveta Občine Kozje številka 032-3/2022-5 z dne 30. 3. 2023 in sklepa Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli številka 032-0012/2022-04/18 z dne 23. 3. 2023 objavljamo
C E N I K 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli 
Potrjene cene:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ 
brez DDV)
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin – cena storitve 
0,2062
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
3,1719
20 < DN < 40
3
9,5157
40 ≤ DN < 50
10
31,7190
50 ≤ DN < 65
15
47,5785
65 ≤ DN < 80
30
95,1570
80 ≤ DN < 100
50
158,5950
100 ≤ DN < 150
100
317,1900
2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ 
brez DDV)
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh – cena storitve 
0,0773
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ 
brez DDV)
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh – cena omrežnine
0,1101
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ 
brez DDV)
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
0,5689
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
0,6524
20 < DN < 40
3
1,9572
40 ≤ DN < 50
10
6,5240
50 ≤ DN < 65
15
9,7860
65 ≤ DN < 80
30
19,5720
80 ≤ DN < 100
50
32,6200
100 ≤ DN < 150
100
65,2400
4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ 
brez DDV)
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin – cena storitve 
0,6759
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
5,2018
20 < DN < 40
3
15,6054
40 ≤ DN < 50
10
52,0180
50 ≤ DN < 65
15
78,0270
65 ≤ DN < 80
30
156,0540
80 ≤ DN < 100
50
260,0900
100 ≤ DN < 150
100
520,1800
5. Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ 
brez DDV)
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – cena storitve 
0,1538
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA (EUR/m³ 
brez DDV)
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – cena omrežnine
0,1067
(Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2)).
Cene se uporabljajo od 1. maja 2023 dalje.
OKP javno podjetje za komunalne 
storitve Rogaška Slatina d.o.o. 
mag. Bojan Pirš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti