Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1603. Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji, stran 4255.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 4. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji 
I. 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji, na predlog izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Rečica ob Savinji, JP Komunala d.o.o. Mozirje, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
II. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena omrežnine oskrbe s pitno vodo, glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)
Brez DDV
Z DDV (9,5 %)
1
DN ≤ 20
1
5,8465
6,4019
2
20 ≤ DN < 40
3
17,5396
19,2059
3
40 ≤ DN < 50
10
58,4653
64,0195
4
50 ≤ DN < 65
15
87,6980
96,0293
5
65 ≤ DN < 80
30
175,3959
192,0585
6
80 ≤ DN < 100
50
292,3266
320,0976
7
100 ≤ DN < 150
100
584,6531
640,1951
8
150 ≤ DN
200
1.169,3062
1.280,3903
III. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)
Brez DDV
Z DDV (9,5 %)
1
DN ≤ 20
1
6,1742
6,7607
2
20 ≤ DN < 40
3
18,5225
20,2821
3
40 ≤ DN < 50
10
61,7416
67,6071
4
50 ≤ DN < 65
15
92,6124
101,4106
5
65 ≤ DN < 80
30
185,2248
202,8212
6
80 ≤ DN < 100
50
308,7080
338,0353
7
100 ≤ DN < 150
100
617,4161
676,0706
8
150 ≤ DN
200
1.234,8321
1.352,1411
IV. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena omrežnine storitev povezane z greznicami in MKČN, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine (v €/mesec/vodomer)
Brez DDV
Z DDV (9,5 %)
1
DN ≤ 20
1
0,7126
0,7803
2
20 ≤ DN < 40
3
2,1379
2,3410
3
40 ≤ DN < 50
10
7,1262
7,8032
4
50 ≤ DN < 65
15
10,6893
11,7048
5
65 ≤ DN < 80
30
21,3787
23,4097
6
80 ≤ DN < 100
50
35,6311
39,0161
7
100 ≤ DN < 150
100
71,2622
78,0321
8
150 ≤ DN
200
142,5245
156,0643
V. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena izvajanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo v višini 0,8713 EUR/m3 prodane vode (brez DDV).
VI. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi cena izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 0,3868 EUR/m3 prodane vode (brez DDV).
VII. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, se v Občini Rečica ob Savinji določi ceno izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v višini 0,8235 EUR/m3 prodane vode (brez DDV).
VIII. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelalo Javno podjetje, Komunala Mozirje d.o.o., v marcu 2023, cena zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,2065 EUR/kg.
IX. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelalo Javno podjetje, Komunala Mozirje d.o.o., v marcu 2023, cena zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,2048 EUR/kg.
X. 
Skladno z Elaboratom o oblikovanju cene storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga je izdelalo Javno podjetje, Komunala Mozirje d.o.o., v marcu 2023, cena infrastrukture za zbiranje odpadkov znaša 0,0036 EUR/kg.
XI. 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Rečica ob Savinji, JP Komunala d.o.o. Mozirje, na osnovi Sklepa o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji, oblikuje cenik s potrjeno ceno. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
XII. 
Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi; cene se uporabljajo od 1. maja 2023 dalje.
Št. 354-0009/2023-5
Rečica ob Savinji, dne 25. aprila 2023
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Majda Potočnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti