Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1580. Akt o dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, stran 4232.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) na 189. seji dne 20. 4. 2023 sprejel
A K T 
o dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih 
1. člen 
V Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/10, 17/11, 91/20 in 163/21; v nadaljevanju: minimalni standardi) se za 35. členom doda nov 35.a člen z naslednjo vsebino:
»35.a člen 
(izjeme za kandidate) 
Ne glede na določbe 25., 28. in 34. člena minimalnih standardov se:
– kandidatom invalidom, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo kontinuirano in nemoteno zdravstveno oskrbo, in kandidatom z različnimi oblikami in vrstami invalidnosti, ki potrebujejo pomoč pri mobilnosti ter spremljevalce oziroma zdravstveno oskrbo,
– kandidatom, ki ves čas zadnjega izvolitvenega obdobja delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem zavarovanju oziroma predpisi o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
– kandidatom, ki ves čas zadnjega izvolitvenega obdobja negujejo in varujejo hudo bolnega ali invalidnega družinskega člana, ki potrebuje osebno oskrbo, oziroma otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
lahko omogoči, da pogoj 3 mesečnega neprekinjenega delovanja v tujini izpolnijo na daljavo ali po več krajših delih.
O utemeljenosti izjeme iz prejšnjega odstavka in o načinu izpolnitve pogoja 3 mesečnega neprekinjenega delovanja v tujini iz prejšnjega odstavka odloči visokošolski zavod po izvedeni strokovni presoji na podlagi vloge kandidata, ki so ji priložena ustrezna dokazila.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta akt začne vejati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/78
Ljubljana, dne 20. aprila 2023
Dr. Boris Dular 
predsednik sveta Nacionalne agencije 
Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti