Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1511. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, stran 4147.

  
Na podlagi 50. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice 
1. člen 
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 109/21, 181/21, 54/22 – ZUJPP in 56/22) se v 2. členu v prvem odstavku:
– za 4. točko doda nova, 4.a točka, ki se glasi:
»4.a »linijski odsek« je usmerjena relacija med dvema sosednjima postajnima točkama, ki sledi digitalni osi ceste;«;
– za 6. točko doda nova, 6.a točka, ki se glasi:
»6.a »postajna točka« je lokacija v prostoru, kjer lahko potnik v različnih vrstah prometa vstopi v vozilo ali izstopi iz vozila;«.
2. člen 
V 10. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Organ JPP v daljinarju določi avtobusne postaje, postajališča, postajne točke in linijske odseke med postajnimi točkami. Pri linijskih odsekih določi razdalje med sosednjimi postajnimi točkami. Izvajalci morajo uporabljati daljinar kot obvezno podlago za izdelavo voznih redov.
(2) Organ JPP vključi novo postajno točko v daljinar na podlagi ustreznega dokazila o predaji avtobusne postaje ali postajališča v uporabo. Imena postajališč v daljinarju določi organ JPP.«.
3. člen 
V 72. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek morajo podjetja, s katerimi so bile sklenjene začasne koncesijske pogodbe, cene mesečnih in integriranih mesečnih vozovnic, ki so nižje od cen, določenih v tarifah prevoznin iz Priloge 3 te uredbe, uskladiti do začetka izvajanja novih koncesij za opravljanje javne gospodarske službe javni linijski prevoz potnikov po tej uredbi, vendar najpozneje do 23. aprila 2025.«.
4. člen 
V 73. členu se v prvem odstavku besedilo »vendar najpozneje do 31. decembra 2023« nadomesti z besedilom »do začetka izvajanja novih koncesij za opravljanje javne gospodarske službe javni linijski prevoz potnikov po tej uredbi, vendar najpozneje do 23. aprila 2025.«.
5. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Tarifni lestvici iz točk A) in B) ter četrti odstavek točke Č) nove Priloge 3 uredbe se začnejo uporabljati 1. junija 2023, drugi in tretji odstavek točke Č) nove Priloge 3 uredbe pa se začneta uporabljati 1. julija 2023.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-189/2023
Ljubljana, dne 26. aprila 2023
EVA 2023-2570-0036
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti