Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1469. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ig, stran 4115.

  
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 44/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) inOdloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ig (Uradni list RS, št. 61/08), Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ig (Uradni list RS, št. 50/10, 96/22) je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji z dne 19. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ig 
1. člen 
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig (Uradni list RS, št. 96/22) se v prvem členu spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Svet Zavoda OŠ Ig sestavlja 11 članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli:
– dva izmed skupine učiteljev razrednega pouka (od tega enega izmed skupine učiteljev na podružničnih šolah);
– dva izmed skupine učiteljev predmetnega pouka in drugih strokovnih delavcev;
– enega iz skupine administrativnih in tehničnih delavcev.«
2. člen 
Ostala določila iz Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda OŠ Ig (Uradni list RS, št. 61/08) in Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ig (Uradni list RS, št. 96/22) ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0005/2023
Ig, dne 11. aprila 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti