Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2023 z dne 26. 4. 2023

Kazalo

1454. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja ohranjanja narave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 4074.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) minister za naravne vire in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja ohranjanja narave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja ohranjanja narave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov v skladu z uredbo, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju.
2. člen 
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 19/18).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, priloga tega pravilnika pa se začne uporabljati pri obračunu plač za mesec april 2023.
Št. 007-69/2023-7
Ljubljana, dne 13. aprila 2023
EVA 2023-2560-0055
Uroš Brežan 
minister 
za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost