Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1444. Sklep o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, stran 4045.

  
Na podlagi 10. in 11.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23), tretjega odstavka 22. člena, prvega odstavka 35. člena, drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka 93. člena Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 17/23) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 
Ta sklep določa podrobni seznam čebelarske opreme, katere nakup se sofinancira, in najvišjo višino priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme, seznam zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, ter najvišjo višino priznanih stroškov nakupa navedenih zdravil in eteričnih olj, seznam sadik medovitih rastlin in najvišjo višino priznanih stroškov nakupa posamezne sadike medovite rastline ter najvišjo višino priznanih stroškov nakupa satnice in ceno satnice v primeru predelave voska v satnice oziroma ceno satnice v primeru lastne izdelave satnic iz voska lastne predelave s certifikatom ali analiznim izvidom za izvajanje intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.
II 
Podrobni seznam čebelarske opreme, seznam zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, in podrobnejši seznam sadik medovitih rastlin so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
III 
Najvišja višina priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme, najvišja višina priznanih stroškov nakupa zdravil za zatiranje varoj na osnovi organskih kislin in eteričnih olj, ki so dovoljena v ekološkem čebelarstvu, najvišja višina priznanih stroškov nakupa posamezne sadike medovite rastline, najvišja višina priznanih stroškov nakupa satnice in cena satnice v primeru predelave voska v satnice oziroma cena satnice v primeru lastne izdelave satnic iz voska lastne predelave s certifikatom ali analiznim izvidom se določijo z uporabo najvišje višine priznanih stroškov nakupa iz Priloge tega sklepa.
IV 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-179/2023
Ljubljana, dne 20. aprila 2023
EVA 2023-2330-0041
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost