Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1374. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj, stran 3978.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11, ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 122/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 5. redni seji, dne 6. 4. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj 
1. člen 
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Črnomelj od 1. 5. 2023 dalje znašajo:
EUR 
 
VRTEC
Prva starostna skupina 
Druga starostna skupina
Kombiniran oddelek
Razvojni oddelek
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
654,01 
487,94 
/
1.250,51 
Enota vrtca pri OŠ Vinica
690,51
517,53 
535,82 
/
Enota vrtca pri OŠ Dragatuš
640,97 
517,68 
/
/
Enota Vrtca pri OŠ Stari trg ob Kolpi
771,64 
/
815,61 
/
2. člen 
Osnova za plačilo staršev, katerih otroci so vključeni v vrtce na območju Občine Črnomelj, je:
– za prvo starostno obdobje 640,97 EUR,
– za drugo starostno obdobje 487,94 EUR.
3. člen 
Cena programa za otroke, ki obiskujejo kombinirani oddelek, se obračunava glede na starost vključenih otrok.
Sprememba plačila v kombiniranem oddelku se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po dopolnjeni starosti treh let.
4. člen 
Osnova za plačilo staršev, katerih otroci so vključeni v program razvojnega oddelka, je cena programa kot za druge enako stare otroke, ki so vključeni v vrtce na območju Občine Črnomelj.
5. člen 
Mesečni strošek živil na otroka, ki je vključen v oddelek vrtca, znaša 48,30 EUR, dnevni strošek živil na otroka pa znaša 2,30 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za strošek neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu, določenim z odločbo Centra za socialno delo. Pri obračunu se upošteva dejansko število dni odsotnosti otroka v posameznem obračunskem mesecu.
6. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati:
– Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj, št. 602-11/2019-4 z dne 25. 4. 2019, objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/19.
7. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2023.
Št. 602-7/2023
Črnomelj, dne 6. aprila 2023
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti