Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2023 z dne 31. 3. 2023

Kazalo

1082. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje in vrtcih s koncesijo Občine Grosuplje, stran 3496.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. redni seji dne 29. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje in vrtcih s koncesijo Občine Grosuplje 
1. člen 
Cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje in vrtcih s koncesijo Občine Grosuplje (Zasebni vrtec Biba, vzgoja in varstvo otrok, d.o.o., Vrtec Jurček, vzgoja in varstvo otrok, d.o.o., Zasebni vrtec Kobacaj, Zasebni vrtec Malček in Zasebni vrtec Sonček, d.o.o.) znašajo od 1. 4. 2023 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let
684,00 EUR
– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja od 3 do 6 let
484,00 EUR.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz javnega vrtca, ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 2,30 EUR na dan, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik. Če starši pravočasno ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna nadomestilo za nepravočasno odjavo odsotnosti v višini 2,00 € na dan.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz koncesijskega vrtca, ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo za Zasebni vrtec Biba, vzgoja in varstvo otrok, d.o.o. 5,75 EUR/otroka/dan, za Vrtec Jurček, vzgoja in varstvo otrok, d.o.o. 3,83 EUR/otroka/dan, za Zasebni vrtec Kobacaj 4,90 EUR/otroka/dan, za Zasebni vrtec Malček 4,70 EUR/otroka/dan in za Zasebni vrtec Sonček, d.o.o, 4,31 EUR/otroka/dan, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
Če starši pravočasno ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna nadomestilo za nepravočasno odjavo odsotnosti v višini istega stroška.
2. člen 
Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven obratovalnega časa v vseh enotah javnega vrtca. Staršem se zaračunava dodatno varstvo v višini 5,00 EUR za vsako polurno prisotnost otroka po obratovalnem času. Zaradi organizacije dela, morajo starši potrebo po dodatnem varstvu pisno napovedati en teden pred prvo prisotnostjo otroka izven obratovalnega časa.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/22), Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/19), Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Jurček Mala vas (Uradni list RS, št. 20/19), Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Malček Veliko Mlačevo (Uradni list RS, št. 20/19), Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje-Sap (Uradni list RS, št. 20/19), Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/19).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-2/2023
Grosuplje, dne 29. marca 2023
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti