Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2023 z dne 29. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2023 z dne 29. 3. 2023

Kazalo

1022. Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov in rokih izplačil dodatka zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb, stran 3359.

  
Na podlagi sedmega odstavka 33. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za zdravje izdaja
N A V O D I L O 
o določitvi načina vložitve zahtevkov in rokih izplačil dodatka zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb 
1. člen 
S tem navodilom se določa način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku in roke izplačil dodatka zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb (v nadaljnjem besedilu: dodatek) za izvajalce zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
2. člen 
(1) Izvajalec zahtevek za izplačilo dodatka (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) v obliki, kot velja za e-Račun, vloži na ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), prek UJP-net v elektronski obliki.
(2) Izvajalec na zahtevku prikaže skupno višino dodatka, skupaj s prispevki delodajalca (bruto I in bruto II).
(3) Izvajalec zahtevku priloži tabelo v obliki excel preglednice, ki jo označi kot »Priloga k zahtevku« in ki vsebuje naslednje podatke:
1. naziv izvajalca,
2. ime in priimek delavca, ki je bil začasno razporejen k drugemu izvajalcu ali izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo (v nadaljnjem besedilu: drugi izvajalec),
3. delovno mesto, kamor je delavec razporejen,
4. naziv drugega izvajalca,
5. številka in datum sklepa o začasni razporeditvi,
6. število ur, ki jih je delavec opravil pri drugem izvajalcu,
7. vrednost dodatka v višini 20 odstotkov osnovne plače bruto bruto v eurih,
8. skupno število delavcev, zaposlenih pri izvajalcu, ki so prejeli dodatek,
9. skupno število ur za vse delavce izvajalca, ki so bile opravljene pri drugem izvajalcu,
10. mesec, na katerega se dodatek nanaša,
11. skupna višina dodatka, skupaj s prispevki delodajalca po upravičencih (bruto I in bruto II).
(4) Izvajalec zahtevek vloži na ministrstvo do 20. v mesecu za pretekli mesec. Zahtevek, ki ni posredovan ministrstvu do navedenega dne, se vključi v zahtevek za naslednji mesec.
(5) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
(6) Izvajalec posreduje ministrstvu zadnji zahtevek v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage za financiranje zahtevkov. Zahtevek, prejet po navedenem datumu, se zavrne.
3. člen 
Za potrebe inšpekcijskega nadzora se dokumentacija, povezana z izplačilom dodatka, hrani najmanj pet let.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-104/2023
Ljubljana, dne 27. marca 2023
EVA 2023-2711-0071
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti