Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

887. Pravilnik o načinu vložitve zahtevkov za izplačilo dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19, stran 2893.

  
Na podlagi sedmega odstavka 36. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter minister za solidarno prihodnost izdajata
P R A V I L N I K 
o načinu vložitve zahtevkov za izplačilo dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku za izplačilo in roki izplačil dodatka COVID-19 za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: oboleli) za izvajalce v mreži izvajalcev javne službe na področju socialnega varstva, ki izvajajo socialno varstveno storitev institucionalnega varstva, za izvajalce krizne namestitve in za izvajalce socialno varstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16, 34/19, 40/21 in 17/22) (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
2. člen 
(načini, obvezne priloge in roki za vlaganje zahtevkov) 
(1) Izvajalec v mreži izvajalcev javne službe na področju socialnega varstva, ki izvajajo socialno varstveno storitev institucionalnega varstva, zahtevek za izplačilo dodatka COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) v obliki, kot velja za e-Račun, vloži na ministrstvo, pristojno za solidarno prihodnost, izvajalec krizne namestitve in izvajalec socialno varstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, pa na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, prek UJP-net v elektronski obliki.
(2) Izvajalec na zahtevku po deloviščih iz Priloge Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 7/23 in 23/23) za mesec, na katerega se dodatek COVID-19 nanaša, prikaže skupno višino dodatka COVID-19, skupaj s prispevki delodajalca (bruto I in bruto II).
(3) Izvajalec zahtevku priloži tabelo v obliki excel preglednice, ki jo označi kot »Priloga 1 k zahtevku« in ki vsebuje naslednje podatke:
1. naziv izvajalca,
2. vrsta izvajalca (npr. dom za starejše, varstveno delovni center, zavod za usposabljanje),
3. mesec, na katerega se dodatek COVID-19 nanaša,
4. delovišče oziroma področje dela iz Priloge Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 7/23 in 23/23),
5. delovno mesto iz drugega in tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 7/23 in 23/23),
6. skupno število upravičencev,
7. skupno število ur oziroma število obolelih po upravičencih,
8. vrednost urne postavke oziroma višina dodatka COVID-19 na obolelega po upravičencih,
9. skupno višino dodatka COVID-19, skupaj s prispevki delodajalca po upravičencih (bruto I in bruto II).
(4) Izvajalec zahtevku priloži tabelo v obliki excel preglednice, ki jo označi kot »Priloga 2 k zahtevku«, za namen ugotovitve identitete obolelega z naslednjimi podatki:
– številka kartice zdravstvenega zavarovanja obolelega,
– datum potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 obolelega in
– ime in priimek ter poklic in delovno mesto zaposlenega, ki je obolelega obravnaval.
(5) Izvajalec zahtevek vloži na ministrstvo, pristojno za solidarno prihodnost oziroma na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) do 20. v mesecu za pretekli mesec. Zahtevek, ki ni posredovan do navedenega dne, se vključi v zahtevek za naslednji mesec.
(6) Pristojno ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30-ih dneh od prejema popolnega zahtevka.
(7) Izvajalec posreduje zadnji zahtevek v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage za financiranje zahtevkov. Zahtevki, prejeti po navedenem datumu, se zavrnejo.
3. člen 
(hramba dokumentacije) 
Za potrebe inšpekcijskega nadzora se dokumentacija, povezana z izplačilom dodatka COVID-19, hrani vsaj pet let.
4. člen 
(odgovornost za pravilnost zahtevkov) 
Za pravilnost vloženih zahtevkov je odgovoren izvajalec.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-4/2023
Ljubljana, dne 28. februarja 2023
EVA 2023-2611-0017
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti