Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2023 z dne 28. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2023 z dne 28. 2. 2023

Kazalo

527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 1556.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 – ZUOPŠP, 123/21 – ZPrCP-F), 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20 in 123/21; ZPrCP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F; ZP-1), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; ZFO-1), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; ZSL) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. redni seji dne 22. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
V Odloku o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 172/21) se besedilo tretjega odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Mestni svet s sklepom določi višino občinske takse za dovolilnice, dovoljenja in abonmaje.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Parkirnina na Glavnem trgu se določa z naslednjimi tarifami in časovno omejitvijo:
Tarifa
Časovna omejitev 
I. tarifa
od 0 do 15 min 
II. tarifa
od 16 min do 59 min
III. tarifa
od 1 ure do 2 ur
IV. tarifa
od 2 ur do 3 ur
V. tarifa
od 3 ur do 4 ur
VI. tarifa
od 4 ur do 5 ur
VII. tarifa
od 5 ur do 6 ur
VIII. tarifa
nad 6 ur dnevno
« 
3. člen 
Besedilo petega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Parkirnina za območja parkirnih površin »modre cone«, kjer je uvedeno plačilo parkirnine na parkirnih avtomatih in preko aplikacije, se določi z enotno tarifo na naslednji način:
Tarifa
Časovna omejitev 
I. tarifa
Vsaka ura
« 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2021
Slovenj Gradec, dne 22. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti