Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Kazalo

477. Sklep o ponovni javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji, stran 1487.

  
Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, ZUreP-3), 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) ter 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je župan Občine Ljubno dne 23. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o ponovni javni obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji 
1. člen 
Občina Ljubno s tem sklepom javno naznanja, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji, v nadaljevanju SD UN Ljubno, ki ga je izdelalo podjetje Projektivni biro Velenje d.d., Prešernova 8, 3320 Velenjepod številko projekta 6681, februarja 2023.
SD UN Ljubno ima v zbirki prostorskih aktov dodeljeno identifikacijsko številko 2720.
2. člen 
Javna razgrnitev SD UN Ljubno bo trajala 30 dni, od 6. 3. 2023 do 5. 4. 2023.
Gradivo bo v času javne obravnave v času uradnih ur razgrnjeno v prostorih Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji in objavljeno na spletnem portalu občine.
3. člen 
Javna obravnava SD UN Ljubno bo v sredo, 22. 3. 2023 s pričetkom ob 15:00 uri v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
Na javni obravnavi bo podana podrobnejša obrazložitev in pojasnila.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Ljubno,
– pisno na naslov Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ali na elektronski naslov obcina@ljubno.si.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino SD UN Ljubno in pridobiti k dopolnjenemu osnutku pripombe in dodatne predloge.
Po končani javni razgrnitvi bo občina proučila pripombe in pobude ter do njih zavzela stališča, ki bodo javno objavljena na spletni strani Občina Ljubno.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Ljubno in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-25/2021-30
Ljubno, dne 23. februarja 2023
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik

AAA Zlata odličnost