Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

417. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19, stran 1320.

  
Na podlagi prvega in sedmega odstavka 36. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 7/23) se v 4. členu v prvem odstavku:
– v prvi alineji za besedilom »službe,« doda besedilo »v urgentnem centru, pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,«,
– v drugi alineji besedilo »v urgentnem centru, pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,« črta.
2. člen 
V 5. členu v tretjem odstavku se 4. do 10. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»4. mesecu, na katerega se dodatek COVID-19 nanaša,
5. delovišču oziroma področju dela iz Priloge tega pravilnika,
6. delovnem mestu iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika,
7. skupnemu številu upravičencev,
8. skupnemu številu ur oziroma številu obolelih po upravičencih,
9. vrednosti urne postavke oziroma višini dodatka COVID-19 na obolelega po upravičencih,
10. skupni višini dodatka COVID-19, skupaj s prispevki delodajalca po upravičencih (bruto I in bruto II).«.
3. člen 
V Prilogi se točki d) in e) spremenita tako, da se glasita:
»d) Urgentni center
V urgentnem centru se izvaja dejavnost urgentne medicine.
Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja naloge urgentne medicine, za čas trajanja neposrednega dela z obolelimi.
Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega je 4 eure bruto na obolelega.
Mesečna višina dodatka COVID-19 na posameznega zaposlenega ne sme presegati 200 eurov bruto na zaposlenega.
e) Nujna medicinska pomoč in prevozi pacientov 
Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja naloge nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov, za čas neposrednega dela z obolelimi.
Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega iz prejšnjega odstavka je 4 eure bruto na obolelega, vendar ne več kot 200 eurov bruto na mesec na zaposlenega.
Zaposlenemu, ki izvaja nenujni reševalni prevoz, sanitetni in pogodbeni prevoz obolelega, pripada dodatek COVID-19 za čas trajanja prevoza obolelega, kar mora biti zabeleženo v zdravstveni dokumentaciji oziroma na nalogu za prevoz pacienta. Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega, ki izvaja prevoz iz prejšnjega stavka, je 1,19 eura bruto na uro, vendar ne več kot 200 eurov bruto na mesec na zaposlenega.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-56/2023
Ljubljana, dne 15. februarja 2023
EVA 2023-2711-0035
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti