Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

410. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Bahrajn

MINISTRSTVA

411. Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
412. Pravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom
413. Pravilnik o znanju madžarskega jezika v dvojezičnih vrtcih in šolah
414. Pravilnik o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih
415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
416. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
417. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19
418. Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let, ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
419. Odredba o sprejetju prenovljenega izobraževalnega programa – Tehnik steklarstva
420. Odredba o sprejetju prenovljenih izobraževalnih programov
421. Odredba o sprejetju novega izobraževalnega programa – SPI Slaščičar (SI)
422. Odredba o sprejetju prenovljenih izobraževalnih programov
423. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2023
424. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2023
443. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

BANKA SLOVENIJE

425. Sklep o uporabi Smernic o prenosljivosti, ki dopolnjujejo oceno rešljivosti za strategije prenosa

SODNI SVET

426. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

427. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija
428. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija, predstavnika zaposlenih
429. Sklep o imenovanju člana Sveta RTV Slovenija s področja varstva okolja, narave in podnebja
430. Sklep o imenovanju članov Sveta RTV Slovenija kot predstavnikov javnosti
431. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilih in obvestilih zavarovalnic
432. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju
433. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

434. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva
435. Revalorizacija denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

436. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Železniki

437. Sprememba Statuta Občine Železniki
438. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Železniki
439. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2023
440. Spremembe Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki
441. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki za leto 2023
442. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki za leto 2023
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti