Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2023 z dne 22. 2. 2023

Kazalo

412. Pravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom, stran 1301.

  
Za izvrševanje 15. in 15.c člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) s soglasjem Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa ravni in podrobnejše pogoje znanja italijanskega jezika kot učnega jezika, ki ga morajo obvladati vzgojitelji predšolskih otrok, vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci), ravni znanja italijanskega jezika kot jezika narodne skupnosti, ki ga morajo obvladati delavci, ki v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom opravljajo strokovno-administrativna, tehnična in druga dela (v nadaljnjem besedilu: administrativno-tehnični delavci) in dokazila, s katerimi se dokazuje ustrezno znanje italijanskega jezika.
2. člen 
(strokovni delavci) 
Strokovni delavec v vrtcu ali šoli z italijanskim učnim jezikom obvlada italijanski jezik kot učni jezik, če je:
– končal izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre ali izobraževalni program gimnazije z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri oziroma izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in je pridobil z zakonom in drugimi predpisi določeno izobrazbo v italijanskem jeziku,
– končal izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre in izobraževalni program gimnazije z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri oziroma izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali
– dosegel znanje italijanskega jezika vsaj na ravni C1 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (v nadaljnjem besedilu: SEJO).
3. člen 
(administrativno-tehnični delavci) 
Administrativno-tehnični delavec obvlada italijanski jezik kot jezik narodne skupnosti, če je:
– končal izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim predmetnikom za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre,
– končal izobraževalni program gimnazije z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri oziroma izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali
– dosegel znanje italijanskega jezika vsaj na ravni B1 po SEJO.
4. člen 
(dokazila o znanju italijanskega jezika) 
Ustrezno znanje italijanskega jezika v skladu s tem pravilnikom se dokazuje z naslednjo javno listino:
– z diplomo, s katero se dokazuje, da je z zakonom in drugimi predpisi določena izobrazba pridobljena v italijanskem jeziku,
– s spričevalom, s katerim se dokazuje, da je z zakonom in drugimi predpisi določena izobrazba pridobljena v italijanskem jeziku,
– s spričevalom, s katerim se dokazuje končan ustrezen izobraževalni program v italijanskem jeziku,
– s certifikatom, s katerim se dokazuje znanje italijanskega jezika v skladu s SEJO.
5. člen 
(ustrezni certifikat o znanju italijanskega jezika) 
(1) Ustrezni certifikat o znanju italijanskega jezika v skladu s SEJO se pridobi z uspešno opravljenim preizkusom znanja italijanskega jezika, ki ga izvaja Državni izpitni center.
(2) Ustrezni certifikat o znanju italijanskega jezika v skladu s SEJO se pridobi tudi z uspešno opravljenim preizkusom znanja italijanskega jezika, ki ga izvaja tudi druga pravna ali fizična oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za izobraževanje.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-84/2020
Ljubljana, dne 16. februarja 2023
EVA 2023-3350-0012
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti