Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023

Kazalo

317. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 1091.

  
Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19, 58/21, 205/21, 16/22 in 82/22) se v 47. členu beseda »objavljene« nadomesti z besedo »objavljeni«, besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 385 z dne 29. 10. 2021, str. 1)« pa se nadomesti z besedilom »Uredbo Sveta (EU) 2022/2465 z dne 12. decembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 322 z dne 16. 12. 2022, str. 81)«.
2. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku v 27. točki tarifna oznaka »2530 90 00« nadomesti s tarifno oznako »2530 90 70«.
3. člen 
V Prilogi XII: Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo, se v skupini 5 – sveže sadje, oreški, oljke in oljčno olje v 1. točki tarifna oznaka »0802 90« nadomesti z besedilom »0802 91 00, 0802 92 00 in 0802 99«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2023/14
Ljubljana, dne 3. februarja 2023
EVA 2023-1611-0014
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti