Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023

Kazalo

252. Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev, stran 906.

  
Na podlagi prvega odstavka 141. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in na predlog generalnega državnega tožilca ter po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta v soglasju z Vlado Republike Slovenije ministrica za pravosodje izdaja
O D R E D B O 
o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev 
I. 
V Odredbi o številu mest državnih tožilcev (Uradni list RS, št. 76/11, 69/12, 52/13, 52/14, 71/15, 14/19, 102/20 in 135/22) se v II. točki preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
A
B
C
D
Državno tožilstvo
Skupno število mest državnih tožilcev
Število mest državnih tožilcev po nazivih
Število mest državnih tožilcev pri državnih tožilstvih, ki poslujejo tudi v jeziku narodnostne manjšine
Vrhovno državno tožilstvo RS
24
18
vrhovnih državnih tožilcev
6
višjih državnih tožilcev
Specializirano državno tožilstvo RS
20
4
višji državni tožilci
14
okrožnih državnih tožilcev
2
okrajna državna tožilca
Okrožno državno tožilstvo v Celju
29
2
višja državna tožilca
17
okrožnih državnih tožilcev
10
okrajnih državnih tožilcev
Okrožno državno tožilstvo v Kopru
16
2
višja državna tožilca
 
11
okrožnih državnih tožilcev
3
za italijanski jezik
3
okrajni državni tožilci
1
za italijanski jezik
Okrožno državno tožilstvo v Kranju
17
2
višja državna tožilca
9
okrožnih državnih tožilcev
6
okrajnih državnih tožilcev
Okrožno državno tožilstvo v Krškem
11
3
višji državni tožilci
4
okrožni državni tožilci
4
okrajni državni tožilci
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
71
3
višji državni tožilci
42
okrožnih državnih tožilcev
26
okrajnih državnih tožilcev
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
31
4
višji državni tožilci
17
okrožnih državnih tožilcev
10
okrajnih državnih tožilcev
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
10
2
višja državna tožilca
 
 
6
okrožnih državnih tožilcev
1
za madžarski jezik
2
okrajna državna tožilca
 
 
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
9
2
višja državna tožilca
7
okrožnih državnih tožilcev
0
okrajnih državnih tožilcev
Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
14
2
višja državna tožilca
6
okrožnih državnih tožilcev
6
okrajnih državnih tožilcev
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju
10
2
višja državna tožilca
5
okrožnih državnih tožilcev
3
okrajni državni tožilci
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
6
2
višja državna tožilca
3
okrožni državni tožilci
1
okrajni državni tožilec
Skupaj
268
18
vrhovnih državnih tožilcev
36
višjih državnih tožilcev
141
okrožnih državnih tožilcev
3
za italijanski jezik
1
za madžarski jezik
73
okrajnih državnih tožilcev
1
za italijanski jezik
.« 
II. 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 701-52/2022
Ljubljana, dne 27. januarja 2022
EVA 2022-2030-0031
Dr. Dominika Švarc Pipan 
ministrica 
za pravosodje 
Vlada Republike Slovenije je k tej odredbi dala soglasje s sklepom št. 00704-4/2023/4 z dne 26. 1. 2023.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina