Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2023 z dne 3. 2. 2023

Kazalo

250. Pravilnik o registru ponudnikov storitev virtualnih valut, stran 905.

  
Na podlagi devetega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o registru ponudnikov storitev virtualnih valut 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se podrobneje določijo pravila o vodenju registra ponudnikov storitev virtualnih valut (v nadaljnjem besedilu: register), ki ga vodi in vzdržuje Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen 
(oblika registra) 
Register in registrska knjiga se vodita v elektronski obliki.
3. člen 
(podatki v registru) 
Register vsebuje naslednje podatke v zvezi s ponudnikom:
1. firmo ponudnika,
2. naslov ponudnika,
3. sedež ponudnika,
4. matično številko ponudnika,
5. davčno številko ponudnika,
6. osebno ime zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
7. naslov stalnega in začasnega prebivališča zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
8. EMŠO ali datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
9. davčno številko zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
10. državljanstvo zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
11. številko dejavnosti in naziv klasifikacije dejavnosti ponudnika,
12. osebno ime dejanskega lastnika ponudnika,
13. naslov stalnega in začasnega prebivališča dejanskega lastnika ponudnika,
14. datum rojstva dejanskega lastnika ponudnika,
15. državljanstvo dejanskega lastnika ponudnika,
16. višina lastniškega deleža ali drug način nadzora dejanskega lastnika ponudnika.
4. člen 
(podatki v registrski knjigi) 
Registrska knjiga vsebuje naslednje podatke:
1. firmo in sedež ponudnika,
2. matično ali davčno številko ponudnika,
3. številko spisa,
4. datum prejema zahteve za vpis,
5. popis prilog zahteve za vpis,
6. datum prejema obvestila o spremembi podatkov,
7. popis prilog obvestila o spremembi podatkov,
8. datum pošiljanja obvestila o prenehanju opravljanja storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponujanja skrbniških denarnic,
9. datum začetka postopka o spremembi podatkov v registru po uradni dolžnosti,
10. datum začetka postopka o izbrisu iz registra po uradni dolžnosti,
11. številko in datum odločbe o vpisu v register,
12. številko in datum odločbe o spremembi podatkov v registru,
13. številko in datum odločbe o izbrisu iz registra.
5. člen 
(obrazec zahteve za vpis) 
Obrazec zahteve za vpis v register se objavi na spletni strani urada.
6. člen 
(potrdilo o vpisu v register) 
Potrdilo o vpisu v register se ponudniku po vpisu v register izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu je navedeno:
– firma in sedež ponudnika,
– matična ali davčna številka ponudnika,
– številka in datum odločbe o vpisu v register,
– podpis pooblaščene osebe urada.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-551/2022-30
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
EVA 2022-1611-0077
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti