Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

227. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu, stran 716.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. redni seji dne 26. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o cenah storitve pomoč družini na domu 
1. Občinski svet Občine Ajdovščina daje soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu, ki jo na območju Občine Ajdovščina izvajata Dom starejših občanov Ajdovščina in koncesionar Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki znašajo za uro socialne oskrbe:
– od ponedeljka do sobote 7,60 €,
– na dan nedelje 9,30 €,
– na dan državnega praznika, ki je dela prost dan 9,80 €.
Cene storitve se uporabljajo od 1. februarja 2023.
2. Sklep prične veljati 1. 2. 2023. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 41032-4/2016 in 41032-5/2016, ki ga je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel na 26. redni seji dne 20. 10. 2017.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41032-8/2022, 41032-1/2023
Ajdovščina, dne 26. januarja 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina