Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, stran 714.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. seji dne 18. 1. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 8/03, 24/03 – popr., 12/05, 78/15 in 37/18).
2. člen 
V 3. členu se v petem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima šest notranjih organizacijskih enot:
– Knjižnica Šmarje pri Jelšah,
– Knjižnica Podčetrtek,
– Knjižnica Kozje,
– Knjižnica Bistrica ob Sotli,
– Kulturni dom Šmarje pri Jelšah,
– Muzej baroka Šmarje pri Jelšah.«
3. člen 
V 6. členu se črta besedilo tretjega odstavka. Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če zagotovi pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2023-2
Šmarje pri Jelšah, dne 18. januarja 2023
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti