Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

222. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, stran 714.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22), 119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. seji dne 18. 1. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah 
1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 103/12 – UPB, 68/17 in 69/17 – popr.).
2. člen 
V 11.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če zagotovi pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2023-2
Šmarje pri Jelšah, dne 18. januarja 2023
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti