Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

221. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako DU 8, stran 713.

  
Na podlagi 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3), 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 2. redni seji dne 17. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako DU 8 
1. člen 
S tern sklepom se potrdi elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako DU 8, ki se vodi z identifikacijsko številko lokacijske preveritve 3051 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen 
Na območju posamične poselitve z oznako EUP DU-8 se izvorno določeno stavbno zemljišče preoblikuje tako:
– da se na vzhodnem, severnem in južnem delu zemljišča s parcelno številko 2943/10 k. o. Bučka stavbno zemljišče izvzame v površini 1275,95 m2,
– da se preoblikovano stavbno zemljišče (1275,95 m2) in širitev stavbnega zemljišča (591,45 m2) določi zahodno od izvornega stavbnega zemljišča, ob cesti, in sicer na delu zemljišč s parcelnimi številkami 2946/5, 3336/10, 3404/2, vse k. o. Bučka, oziroma tako kot izhaja iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. pod številko projekta 22075-00.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz predmetnega območja stavbnega zemljišča:Slika 1
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidence lokacijskih preveritev, ki jo Občina Škocjan vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2. Občina Škocjan podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidence stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2022
Škocjan, dne 17. januarja 2023
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina