Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

218. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 712.

  
Na podlagi 24., 26. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 28/11 – odl. US in 98/13), Mnenja Ministrstva za javno upravo št. 041-199/2022/2, z dne 14. 9. 2022 in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 2. redni seji dne 18. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 
1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki ureja volilno kampanjo.
3. člen 
Organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane v občinskem svetu, pripada povrnitev stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskem svetu in računskemu sodišču.
4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnite stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljen glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen 
Organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v občinski svet in za volitve za župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču, oziroma po sprejemu proračuna občine za leto 2023.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne volitve 2022.
Št. 041-0001/2023-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 18. januarja 2023
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina