Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

215. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rečica ob Savinji, stran 708.

  
Na podlagi določb petega odstavka 23. člena in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13 in 6/18 – Odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 2. redni seji dne 19. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rečica ob Savinji 
1. člen 
S Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Sklep) se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občinski svet).
2. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane Občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo Občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
3. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 € na dobljeni glas v prvem krogu in 0,05 € za dobljeni glas v drugem krogu.
4. člen 
Organizatorjem volilne kampanje za volitve v Občinski svet ali za volitve župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Rečica ob Savinji v 30 dneh po predložitvi poročila Občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
5. člen 
Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0001/2023-1
Rečica ob Savinji, dne 19. januarja 2023
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Majda Potočnik 

AAA Zlata odličnost