Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

209. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 657/11 k. o. 2325 Miren, stran 706.

  
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 2. redni seji dne 19. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 657/11 k. o. 2325 MIREN 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta na nepremičnini parc. št. 657/11 k. o. 2325 MIREN.
2. člen 
Nepremičnina parc. št. 657/11 k. o. 2325 MIREN preneha imeti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena-občinska cesta z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri navedeni nepremičnini izbriše zaznamba javnega dobra.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0026/2022-2
Miren, dne 19. januarja 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost