Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

191. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 653.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, in dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Marjana Kolar,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa Bojan Ravnikar,
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga zastopa dr. Tomaž Sajovic,
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa dr. Gorazd Kovačič,
SINDIR – Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije, ki ga zastopa Anton Obreht,
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, ki ga zastopa Jožefa Frangeš,
kot stranke na strani javnih uslužbencev sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov, ki je posledica uvedbe napredovanja v nazive na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in zaradi uvedbe novega naziva višji svetnik ter določitve uvrstitve delovnega mesta Asistent.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D1) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16 – popr., 46/17, 80/18 in 136/22) se v 3. členu v prvem odstavku v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D1« uvrstitev pod zaporedno številko 3 od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023 spremeni tako, da se glasi:
Zap. št.
Šifra DM 
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr. 
z napr. 
3
D010001 
ASISTENT 
VII/2
ASISTENT
35
40
V 3. členu v prvem odstavku se v prilogi z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D1« uvrstitev pod zaporedno številko 3 od 1. aprila 2023 spremeni tako, da se glasi:
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr. 
z napr. 
3
D010001 
ASISTENT 
VII/2
 ASISTENT
36
41
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D2) 
V 3. členu v drugem odstavku se tabela »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D2« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D2, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr.
z napr.
1
D025001 
LABORANT III 
 
22
32
2
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
38
43
3
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
36
41
4
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
33
38
5
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
30
35
6
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
27
32
7
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
38
43
8
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
36
41
9
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
33
38
10
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
30
35
11
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
27
32
12
D026001 
INŠTRUKTOR PRAKTIČNIH VSEBIN 
VI 
 
25
35
13
D026002 
LABORANT II 
VI 
 
26
36
14
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE VIŠJI SVETNIK 
40
45
15
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
38
43
16
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
35
40
17
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
32
37
18
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
5
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
29
36
19
 D026004
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU VIŠJI SVETNIK 
40
45
20
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
38
43
21
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
35
40
22
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU
VI 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
32
37
23
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
29
36
24
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
40
45
25
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
38
43
26
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
35
40
27
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
32
37
28
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
29
36
29
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU VIŠJI SVETNIK 
40
45
30
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
38
43
31
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
35
40
32
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
32
37
33
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
29
36
34
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
40
45
35
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
38
43
36
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
35
40
37
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
32
37
38
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
29
36
39
D026008
VODJA POSESTVA 
VI 
VODJA POSESTVA VIŠJI SVETNIK 
40
45
40
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
2
VODJA POSESTVA SVETNIK 
38
43
41
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
3
VODJA POSESTVA SVETOVALEC 
35
40
42
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
4
VODJA POSESTVA MENTOR 
32
37
43
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
5
VODJA POSESTVA 
29
36
44
 D027001
INŠTRUKTOR 
VII/1 
INŠTRUKTOR VIŠJI SVETNIK 
43
48
45
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
2
INŠTRUKTOR SVETNIK 
41
46
46
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
3
INŠTRUKTOR SVETOVALEC 
38
43
47
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
4
INŠTRUKTOR MENTOR 
35
40
48
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
5
INŠTRUKTOR 
32
37
49
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
INŠTRUKTOR VIŠJI SVETNIK 
43
48
50
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
2
INŠTRUKTOR SVETNIK 
41
46
51
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
3
INŠTRUKTOR SVETOVALEC 
38
43
52
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
4
INŠTRUKTOR MENTOR 
35
40
53
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
5
INŠTRUKTOR 
32
37
54
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
KNJIŽNIČAR VIŠJI SVETNIK 
43
48
55
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
2
KNJIŽNIČAR SVETNIK 
41
46
56
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
3
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC 
38
43
57
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
4
KNJIŽNIČAR MENTOR 
35
40
58
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
5
KNJIŽNIČAR 
32
37
59
 D027004
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
KNJIŽNIČAR VIŠJI SVETNIK 
43
48
60
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
2
KNJIŽNIČAR SVETNIK 
41
46
61
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
3
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC 
38
43
62
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
4
KNJIŽNIČAR MENTOR 
35
40
63
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
5
KNJIŽNIČAR 
32
37
64
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
KOREPETITOR VIŠJI SVETNIK 
43
48
65
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
2
KOREPETITOR SVETNIK 
41
46
66
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
3
KOREPETITOR SVETOVALEC 
38
43
67
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
4
KOREPETITOR MENTOR 
35
40
68
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
5
KOREPETITOR 
32
37
69
 D027006
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ VIŠJI SVETNIK 
44
49
70
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
2
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETNIK 
42
47
71
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
3
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETOVALEC 
39
44
72
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
4
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ MENTOR 
36
41
73
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
5
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
33
40
74
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE VIŠJI SVETNIK 
43
48
75
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
41
46
76
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
38
43
77
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
35
40
78
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
5
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
32
37
79
 D027008
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE VIŠJI SVETNIK 
43
48
80
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
41
46
81
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
38
43
82
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
35
40
83
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
5
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
32
37
84
 D027009
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
1
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH VIŠJI SVETNIK 
43
48
85
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
2
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK 
41
46
86
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
3
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC 
38
43
87
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
4
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR 
35
40
88
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
5
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
32
37
89
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
1
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH VIŠJI SVETNIK 
43
48
90
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
2
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK 
41
46
91
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
3
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC 
38
43
92
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
4
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR 
35
40
93
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
5
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
32
37
94
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
43
48
95
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
41
46
96
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
38
43
97
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
35
40
98
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
32
37
99
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
43
48
100
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
41
46
101
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
38
43
102
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
35
40
103
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
32
37
104
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
43
48
105
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
41
46
106
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
38
43
107
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
35
40
108
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
32
37
109
 D027014
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
43
48
110
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
41
46
111
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
38
43
112
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
35
40
113
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
32
37
114
 D027015
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU VIŠJI SVETNIK 
43
48
115
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
41
46
116
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
38
43
117
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
35
40
118
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
32
37
119
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU VIŠJI SVETNIK 
43
48
120
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
41
46
121
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
38
43
122
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
35
40
123
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
32
37
124
 D027017
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
1
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE VIŠJI SVETNIK 
43
48
125
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
2
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETNIK 
41
46
126
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
3
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETOVALEC 
38
43
127
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
4
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE MENTOR 
35
40
128
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
5
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
32
37
129
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD VIŠJI SVETNIK 
45
50
130
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
2
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETNIK 
43
48
131
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
3
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETOVALEC 
40
45
132
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
4
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD MENTOR 
37
42
133
 D027019
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VIŠJI SVETNIK 
45
50
134
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
2
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK 
43
48
135
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
3
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC 
40
45
136
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
4
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR 
37
42
137
 D027020
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VIŠJI SVETNIK 
45
50
138
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
2
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK 
43
48
139
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
3
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC 
40
45
140
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
4
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR 
37
42
141
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE VIŠJI SVETNIK 
44
49
142
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
2
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETNIK 
42
47
143
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
3
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETOVALEC 
39
44
144
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
4
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE MENTOR 
36
41
145
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
5
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
33
38
146
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI VIŠJI SVETNIK 
43
48
147
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
2
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETNIK 
41
46
148
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
3
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETOVALEC 
38
43
149
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
4
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI MENTOR 
35
40
150
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
5
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
32
37
151
 D027023
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA VIŠJI SVETNIK 
43
48
152
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
2
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
41
46
153
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
3
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
38
43
154
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
4
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR 
35
40
155
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
5
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA 
32
37
156
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA VIŠJI SVETNIK 
43
48
157
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
2
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA – SVETNIK 
41
46
158
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
3
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
38
43
159
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
4
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR 
35
40
160
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
5
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA 
32
37
161
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC VIŠJI SVETNIK 
43
48
162
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
41
46
163
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
3
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
38
43
164
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
4
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
35
40
165
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
5
SVETOVALNI DELAVEC 
32
37
166
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC VIŠJI SVETNIK 
43
48
167
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
41
46
168
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
3
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
38
43
169
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
4
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
35
40
170
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
5
SVETOVALNI DELAVEC 
32
37
171
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH VIŠJI SVETNIK 
43
48
172
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
2
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETNIK 
41
46
173
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
3
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETOVALEC 
38
43
174
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
4
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH MENTOR 
35
40
175
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
5
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
32
37
176
D02702 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
TUJI UČITELJ VIŠJI SVETNIK 
43
48
177
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
2
TUJI UČITELJ SVETNIK 
41
46
178
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
3
TUJI UČITELJ SVETOVALEC 
38
43
179
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
4
TUJI UČITELJ MENTOR 
35
40
180
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
5
TUJI UČITELJ 
32
37
181
 D027029
UČITELJ 
VII/1 
UČITELJ VIŠJI SVETNIK 
43
48
182
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
2
UČITELJ SVETNIK 
41
46
183
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
3
UČITELJ SVETOVALEC 
38
43
184
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
4
UČITELJ MENTOR 
35
40
185
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
5
UČITELJ 
32
37
186
 D027030
UČITELJ 
VII/2 
UČITELJ VIŠJI SVETNIK 
43
48
187
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
2
UČITELJ SVETNIK 
41
46
188
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
3
UČITELJ SVETOVALEC 
38
43
189
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
4
UČITELJ MENTOR 
35
40
190
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
5
UČITELJ 
32
37
191
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
43
48
192
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
41
46
193
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
38
43
194
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
35
40
195
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
32
37
196
 D027032
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
43
48
197
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
41
46
198
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
38
43
199
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
35
40
200
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
32
37
201
 D027033
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
UČITELJ V CŠOD VIŠJI SVETNIK 
43
48
202
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
2
UČITELJ V CŠOD SVETNIK 
41
46
203
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
3
UČITELJ V CŠOD SVETOVALEC 
38
43
204
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
4
UČITELJ V CŠOD MENTOR 
35
40
205
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
5
UČITELJ V CŠOD 
32
37
206
 D027034
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA VIŠJI SVETNIK 
43
48
207
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
2
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
41
46
208
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
3
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
38
43
209
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
4
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR 
35
40
210
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
5
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
32
37
211
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA VIŠJI SVETNIK 
43
48
212
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
2
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
41
46
213
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
3
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
38
43
214
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
4
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR 
35
40
215
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
5
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
32
37
216
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
VZGOJITELJ VIŠJI SVETNIK 
43
48
217
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
2
VZGOJITELJ SVETNIK 
41
46
218
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
3
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
38
43
219
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
4
VZGOJITELJ MENTOR 
35
40
220
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
5
VZGOJITELJ 
32
37
221
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
VZGOJITELJ VIŠJI SVETNIK 
43
48
222
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
2
VZGOJITELJ SVETNIK 
41
46
223
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
3
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
38
43
224
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
4
VZGOJITELJ MENTOR 
35
40
225
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
5
VZGOJITELJ 
32
37
226
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
39
44
227
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
37
42
228
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
34
39
229
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
31
36
230
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
28
33
231
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
41
46
232
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
39
44
233
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
36
41
234
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
33
38
235
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
30
35
236
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
44
49
237
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
2
UČITELJ SVETNIK – RAZREDNIK 
42
47
238
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
3
UČITELJ SVETOVALEC – RAZREDNIK 
39
44
239
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
4
UČITELJ MENTOR – RAZREDNIK 
36
41
240
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
5
UČITELJ – RAZREDNIK 
33
38
241
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
44
49
242
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
2
UČITELJ SVETNIK – RAZREDNIK 
42
47
243
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
3
UČITELJ SVETOVALEC – RAZREDNIK 
39
44
244
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
4
UČITELJ MENTOR – RAZREDNIK 
36
41
245
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
5
UČITELJ – RAZREDNIK 
33
38
246
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
44
49
247
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
42
47
248
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
39
44
249
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
36
41
250
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
33
38
251
 D027041
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
44
49
252
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
42
47
253
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
39
44
254
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
36
41
255
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
33
38
Tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D2, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr.
z napr.
1
D025001 
LABORANT III 
 
23
33
2
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
39
44
3
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
37
42
4
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
34
39
5
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
31
36
6
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
28
33
7
 D025003
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
39
44
8
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
37
42
9
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
34
39
10
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
31
36
11
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
28
33
12
D026001 
INŠTRUKTOR PRAKTIČNIH VSEBIN 
VI 
 
26
36
13
D026002 
LABORANT II 
VI 
 
27
37
14
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE VIŠJI SVETNIK 
41
46
15
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
39
44
16
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
36
41
17
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
33
38
18
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
5
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
30
35
19
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU VIŠJI SVETNIK 
41
46
20
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
39
44
21
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
36 
41
22
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA  V DELOVNEM PROCESU
VI 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
33
38
23
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
30
35
24
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
41
46
25
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
39
44
26
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
36
41
27
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
33
38
28
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
30
35
29
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU VIŠJI SVETNIK 
41
46
30
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
39
44
31
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
36
41
32
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
33
38
33
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
30
35
34
 D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
41
46
35
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
39
44
36
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
36
41
37
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
33
38
38
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
30
35
39
 D026008
VODJA POSESTVA 
VI 
VODJA POSESTVA VIŠJI SVETNIK 
41
46
40
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
2
VODJA POSESTVA SVETNIK 
39
44
41
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
3
VODJA POSESTVA SVETOVALEC 
36
41
42
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
4
VODJA POSESTVA MENTOR 
33
38
43
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
5
VODJA POSESTVA 
30
35
44
 D027001
INŠTRUKTOR 
VII/1 
INŠTRUKTOR VIŠJI SVETNIK 
44
49
45
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
2
INŠTRUKTOR SVETNIK 
42
47
46
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
3
INŠTRUKTOR SVETOVALEC 
39
44
47
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
4
INŠTRUKTOR MENTOR 
36
41
48
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
5
INŠTRUKTOR 
33
38
49
 D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
INŠTRUKTOR VIŠJI SVETNIK 
44
49
50
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
2
INŠTRUKTOR SVETNIK 
42
47
51
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
3
INŠTRUKTOR SVETOVALEC 
39
44
52
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
4
INŠTRUKTOR MENTOR 
36
41
53
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
5
INŠTRUKTOR 
33
38
54
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
KNJIŽNIČAR VIŠJI SVETNIK 
44
49
55
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
2
KNJIŽNIČAR SVETNIK 
42
47
56
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
3
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC 
39
44
57
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
4
KNJIŽNIČAR MENTOR 
36
41
58
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
5
KNJIŽNIČAR 
33
38
59
 D027004
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
KNJIŽNIČAR VIŠJI SVETNIK 
44
49
60
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
2
KNJIŽNIČAR SVETNIK 
42
47
61
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
3
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC 
39
44
62
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
4
KNJIŽNIČAR MENTOR 
36
41
63
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
5
KNJIŽNIČAR 
33
38
64
 D027005
KOREPETITOR 
VII/2 
KOREPETITOR VIŠJI SVETNIK 
44
49
65
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
2
KOREPETITOR SVETNIK 
42
47
66
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
3
KOREPETITOR SVETOVALEC 
39
44
67
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
4
KOREPETITOR MENTOR 
36
41
68
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
5
KOREPETITOR 
33
38
69
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ VIŠJI SVETNIK 
45
50
70
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
2
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETNIK 
43
48
71
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
3
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETOVALEC 
40
45
72
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
4
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ MENTOR 
37
42
73
D027006 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
5
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
34
39
74
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE VIŠJI SVETNIK 
44
49
75
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
42
47
76
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
39
44
77
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
36
41
78
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
5
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
33
38
79
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE VIŠJI SVETNIK 
44
49
80
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
2
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
42
47
81
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
3
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
39
44
82
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
4
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
36
41
83
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
5
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
33
38
84
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
1
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH VIŠJI SVETNIK 
44
49
85
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
2
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK 
42
47
86
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
3
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC 
39
44
87
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
4
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR 
36
41
88
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
5
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
33
38
89
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
1
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH VIŠJI SVETNIK 
44
49
90
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
2
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK 
42
47
91
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
3
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC 
39
44
92
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
4
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR 
36
41
93
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
5
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
33
38
94
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
44
49
95
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
42
47
96
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
39
44
97
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
36
41
98
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
33
38
99
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
44
49
100
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
42
47
101
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
39
44
102
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
36
41
103
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
33
38
104
 D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
44
49
105
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
42
47
106
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
39
44
107
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
36
41
108
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
33
38
109
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
44
49
110
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
42
47
111
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
39
44
112
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
36
41
113
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
33
38
114
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU VIŠJI SVETNIK 
44
49
115
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
42
47
116
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
39
44
117
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
36 
41
118
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
33
38
119
 D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
1
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU VIŠJI SVETNIK 
44
49
120
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
2
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
42 
47
121
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
3
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
39 
44
122
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
4
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
36 
41
123
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
5
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
33 
38
124
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
1
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE VIŠJI SVETNIK 
44
49
125
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
2
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETNIK 
42 
47
126
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
3
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETOVALEC 
39 
44
127
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
4
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE MENTOR 
36 
41
128
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
5
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
33 
38
129
 D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD VIŠJI SVETNIK 
46
51
130
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
2
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETNIK 
44 
49
131
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
3
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETOVALEC 
41 
46
132
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
4
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD MENTOR 
38 
43
133
 D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VIŠJI SVETNIK 
46
51
134
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
2
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK 
44 
49
135
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
3
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC 
41 
46
136
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
4
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR 
38 
43
137
 D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VIŠJI SVETNIK 
46
51
138
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
2
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK 
44 
49
139
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
3
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC 
41 
46
140
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
4
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR 
38 
43
141
 D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE VIŠJI SVETNIK 
45
50
142
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
2
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETNIK 
43 
48
143
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
3
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETOVALEC 
40 
45
144
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
4
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE MENTOR 
37 
42
145
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
5
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
34 
39
146
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI VIŠJI SVETNIK 
44
49
147
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
2
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETNIK 
42 
47
148
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
3
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETOVALEC 
39 
44
149
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
4
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI MENTOR 
36 
41
150
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
5
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
33 
38
151
 D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA VIŠJI SVETNIK 
44
49
152
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
2
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
42 
47
153
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
3
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
39 
44
154
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
4
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR 
36 
41
155
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
5
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA 
33 
38
156
 D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA VIŠJI SVETNIK 
44
49
157
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
2
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA – SVETNIK 
42 
47
158
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
3
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
39 
44
159
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
4
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR 
36
41
160
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
5
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA 
33 
38
161
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC VIŠJI SVETNIK 
44
49
162
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
42 
47
163
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
3
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
39 
44
164
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
4
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
36 
41
165
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
5
SVETOVALNI DELAVEC 
33 
38
166
 D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC VIŠJI SVETNIK 
44
49
167
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
42 
47
168
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
3
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
39 
44
169
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
4
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
36 
41
170
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
5
SVETOVALNI DELAVEC 
33 
38
171
 D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH VIŠJI SVETNIK 
44
49
172
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
2
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETNIK 
42 
47
173
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
3
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETOVALEC 
39 
44
174
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
4
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH MENTOR 
36 
41
175
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
5
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
33 
38
176
 D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
TUJI UČITELJ VIŠJI SVETNIK 
44
49
177
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
2
TUJI UČITELJ SVETNIK 
42 
47
178
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
3
TUJI UČITELJ SVETOVALEC 
39 
44
179
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
4
TUJI UČITELJ MENTOR 
36 
41
180
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
5
TUJI UČITELJ 
33 
38
181
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
UČITELJ VIŠJI SVETNIK 
44
49
182
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
2
UČITELJ SVETNIK 
42 
47
183
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
3
UČITELJ SVETOVALEC 
39 
44
184
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
4
UČITELJ MENTOR 
36 
41
185
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
5
UČITELJ 
33 
38
186
 D027030 
UČITELJ 
VII/2 
UČITELJ VIŠJI SVETNIK 
44
49
187
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
2
UČITELJ SVETNIK 
42 
47
188
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
3
UČITELJ SVETOVALEC 
39 
44
189
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
4
UČITELJ MENTOR 
36 
41
190
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
5
UČITELJ 
33 
38
191
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
44
49
192
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
42 
47
193
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
39 
44
194
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
36 
41
195
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
33 
38
196
 D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK 
44
49
197
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
42 
47
198
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
39 
44
199
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
36 
41
200
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
33
38
201
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
UČITELJ V CŠOD VIŠJI SVETNIK 
44
49
202
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
2
UČITELJ V CŠOD SVETNIK 
42 
47
203
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
3
UČITELJ V CŠOD SVETOVALEC 
39 
44
204
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
4
UČITELJ V CŠOD MENTOR 
36 
41
205
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
5
UČITELJ V CŠOD 
33 
38
206
 D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA VIŠJI SVETNIK 
44
49
207
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
2
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
42 
47
208
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
3
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
39 
44
209
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
4
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR 
36 
41
210
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
5
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
33 
38
211
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA VIŠJI SVETNIK 
44
49
212
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
2
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
42 
47
213
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
3
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
39 
44
214
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
4
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR 
36 
41
215
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
5
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
33 
38
216
 D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
VZGOJITELJ VIŠJI SVETNIK 
44
49
217
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
2
VZGOJITELJ SVETNIK 
42 
47
218
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
3
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
39 
44
219
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
4
VZGOJITELJ MENTOR 
36 
41
220
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
5
VZGOJITELJ 
33 
38
221
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
VZGOJITELJ VIŠJI SVETNIK 
44
49
222
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
2
VZGOJITELJ SVETNIK 
42 
47
223
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
3
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
39 
44
224
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
4
VZGOJITELJ MENTOR 
36 
41
225
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
5
VZGOJITELJ 
33 
38
226
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
40
45
227
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
38 
43
228
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
 35 
40
229
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
32 
37
230
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
29 
34
231
 D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
42
47
232
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
 40 
45
233
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
 37 
42
234
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
34 
39
235
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
31 
36
236
 D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
45
50
237
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
2
UČITELJ SVETNIK – RAZREDNIK 
43 
48
238
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
3
UČITELJ SVETOVALEC – RAZREDNIK 
40 
45
239
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
4
UČITELJ MENTOR – RAZREDNIK 
37 
42
240
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
5
UČITELJ – RAZREDNIK 
34 
39
241
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
45
50
242
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
2
UČITELJ SVETNIK – RAZREDNIK 
43
48
243
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
3
UČITELJ SVETOVALEC – RAZREDNIK 
40 
45
244
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
4
UČITELJ MENTOR – RAZREDNIK 
37 
42
245
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
5
UČITELJ – RAZREDNIK 
34 
39
246
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
45
50
247
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
43 
48
248
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
40 
45
249
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
37 
42
250
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
34 
39
251
 D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA VIŠJI SVETNIK – RAZREDNIK 
45
50
252
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
2
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
43 
48
253
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
3
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
40 
45
254
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
4
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
37 
42
255
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
5
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
34 
39
«. 
4. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D3) 
V 3. členu se v tretjem odstavku tabela »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr.
z napr.
1
D035001 
POMOČNIK VZGOJITELJA 
 
22
32
2
D035002
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
V
0
25
35
3
D035003 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
1
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA SVETOVALEC
30
35
4
D035003 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
2
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA MENTOR
28
33
5
D035003 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
3
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
25
30
6
D037001 
ORGANIZATOR PREHRANE 
VII/1 
 
31
41
7
D037002 
ORGANIZATOR PREHRANE 
VII/2 
 
32
42
8
D037003 
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA 
VII/1 
 
31
41
D037004 
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA 
VII/2 
 
32
42
10 
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA VIŠJI SVETNIK 
43
48
11 
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
2
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETNIK 
41
47
 12
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
3
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETOVALEC 
39
44
13 
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
4
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA MENTOR 
36
41
 14
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC VIŠJI SVETNIK 
41
46
 15
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
39
44
16 
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
3
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
37
42
17
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
4
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
34
39
18
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
5
SVETOVALNI DELAVEC 
32
37
19
 D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
VZGOJITELJ VIŠJI SVETNIK 
41
46
20
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
2
VZGOJITELJ SVETNIK 
39
44
21
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
3
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
37
42
22
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
4
VZGOJITELJ MENTOR 
34
39
23
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
5
VZGOJITELJ 
32
37
24
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
VZGOJITELJ VIŠJI SVETNIK 
43
48
25
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
2
VZGOJITELJ SVETNIK 
41
46
26
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
3
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
38
43
27
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
4
VZGOJITELJ MENTOR 
35
40
28
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
5
VZGOJITELJ 
32
37
Tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred
Plačni razred
DM/N
brez napr.
z napr.
D035001 
POMOČNIK VZGOJITELJA 
 
23
33
2
D035002
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
V
0
26
36
D035003 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
1
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA SVETOVALEC
31
36
 D035003
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
2
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA MENTOR
29
34
 5
 
D035003 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
3
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA 
26
31
D037001 
ORGANIZATOR PREHRANE 
VII/1 
 
32
42
 7
D037002 
ORGANIZATOR PREHRANE 
VII/2 
 
33
43
 8
D037003 
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA 
VII/1 
 
32
42
D037004 
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA 
VII/2 
 
33
43
10 
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA VIŠJI SVETNIK 
44
49
11 
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
2
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETNIK 
42
47
 12
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
3
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETOVALEC 
40
45
13 
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
4
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA MENTOR 
37
42
14
 D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC VIŠJI SVETNIK 
42
47
15
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
2
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
40
45
16 
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
3
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
38
43
17
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
4
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
35
40
18
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
5
SVETOVALNI DELAVEC 
33
38
19
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
VZGOJITELJ VIŠJI SVETNIK 
42
47
20
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
2
VZGOJITELJ SVETNIK 
40
45
21
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
3
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
38
43
22
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
4
VZGOJITELJ MENTOR 
35
40
23
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
5
VZGOJITELJ 
33
38
24
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
VZGOJITELJ VIŠJI SVETNIK 
44
49
25
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
2
VZGOJITELJ SVETNIK 
42
47
26
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
3
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
39
44
27
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
4
VZGOJITELJ MENTOR 
36
41
 28
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
5
VZGOJITELJ 
33
38
«. 
5. člen 
(posebna določba) 
Strokovni delavci, ki že imajo pridobljen naziv svetnik ali višji svetnik na področju vzgoje in izobraževanja, se ob zaposlitvi na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, šifra D035003, uvrstijo v najvišji plačni razred najvišjega naziva tega delovnega mesta.
PREHODNE DOLOČBE 
6. člen 
Vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojitelja, ki jim je bila do uveljavitve tega aneksa izdana odločba o uskladitvi delovnega mesta in naziva (v nadaljnjem besedilu: uskladitvena odločba) na podlagi 8. ali 9. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 115/22, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ponudi delodajalec pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto šifra D035003, ustrezno pridobljenemu nazivu.
Vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja, ki izpolnjujejo pogoje iz 8. člena Pravilnika in jim do uveljavitve tega aneksa še ni bila izdana uskladitvena odločba, opravljajo delo še naprej na delovnem mestu šifra D035002, delodajalec pa jim, zaradi višje uvrstitve tega delovnega mesta v plačne razrede, ponudi aneks h pogodbi o zaposlitvi. Po prejemu uskladitvene odločbe ponudi delodajalec vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojitelja pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto šifra D035003, ustrezno pridobljenemu nazivu.
Vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojitelja, ki do uveljavitve tega aneksa še niso napredovali v plačne razrede ali so napredovali za manj kot dva plačna razreda, ponudi delodajalec pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, šifra D035003, brez naziva.
7. člen 
Vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja, ki ob uveljavitvi tega aneksa ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dela, lahko še naprej opravljajo delo na delovnem mestu šifra DM D035002. Zaradi višje uvrstitve tega delovnega mesta v plačne razrede, jim ponudi delodajalec aneks h pogodbi o zaposlitvi.
Vzgojiteljem predšolskih otrok – pomočnikom vzgojitelja iz prejšnjega odstavka se lahko v pogodbi o zaposlitvi določi obveznost izpolnitve pogojev za zasedbo delovnega mesta najkasneje do začetka šolskega leta 2026/2027.
8. člen 
Pravica do višje plače v skladu s tem aneksom pripada zaposlenim od 1. januarja 2023 oziroma 1. aprila 2023.
Vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja iz 6. člena tega aneksa se na novem delovnem mestu šifra D035003, v ustreznem nazivu, uvrstijo v plačni razred, ki je enak plačnemu razredu, do katerega bi bili v skladu s tem aneksom upravičeni na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja šifra D035002, vendar ne nižje od najnižjega plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva.
9. člen 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladijo s tem aneksom najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega aneksa.
Za opravljanje nalog na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, šifra D035002, delodajalec ne sklepa novih pogodb o zaposlitvi in to delovno mesto črta iz akta o notranji organizaciji in sistemizaciji s prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi javnega uslužbenca, ki to delovno mesto zaseda ob uveljavitvi tega aneksa.
10. člen 
S 1. januarjem 2028 se delovno mesto Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, šifra D035002, črta iz tabele: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine D3.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2023
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
EVA 2023-3330-0007
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
 
 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
 
 
 
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, 
znanost in šport 
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI  IN KULTURE 
Marjana Kolar
 
ZSSS – SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE – VIR 
Bojan Ravnikar
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic 
ni podpisal 
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Gorazd Kovačič 
ni podpisal 
 
SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht 
 
 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
ni podpisala
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 26. 1. 2023 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-50 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 33/16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti