Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

187. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023, stran 648.

  
Za izvrševanje 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
O D R E D B O 
o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023 
1. člen 
Na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2022 meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do letnih pravic za leto 2023 znašajo, in sicer za:
– pravico do otroškega dodatka:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih)
1.
do 221,46
2.
od 221,47 do 369,11
3.
od 369,12 do 442,94
4.
od 442,95 do 516,76
5.
od 516,77 do 652,12
6.
od 652,13 do 787,44
7.
od 787,45 do 1.008,93
8.
od 1.008,94 do 1.218,08
– pravico do državne štipendije:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih)
1.
do 369,11
2.
od 369,12 do 442,94
3.
od 442,95 do 516,76
4.
od 516,77 do 652,12
5.
od 652,13 do 787,44
6.
od 787,45 do 1.008,93
7.
od 1.008,94 do 1.218,08
– pravico do znižanega plačila vrtca:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih)
1.
do 221,46
2.
od 221,47 do 369,11
3.
od 369,12 do 442,94
4.
od 442,95 do 516,76
5.
od 516,77 do 652,12
6.
od 652,13 do 787,44
7.
od 787,45 do 1.008,93
8.
od 1.008,94 do 1.218,08
9.
od 1.218,09
– pravica do subvencije malice za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 652,12 eura;
– pravico do subvencije malice za dijake:
Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih)
1.
do 516,76
2.
od 516,77 do 652,12
3.
od 652,13 do 787,44
– pravica do subvencije kosila za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 442,94 eura.
KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 7/23).
3. člen 
Ta odredba začne veljati 1. februarja 2023.
Št. 007-21/2023/4
Ljubljana, dne 26. januarja 2023
EVA 2023-2611-0012
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost