Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2023 z dne 27. 1. 2023

Kazalo

185. Pravilnik o pripravi veterinarskih spričeval za izvoz in postopku najave pošiljk, stran 644.

  
Na podlagi petega odstavka 41. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o pripravi veterinarskih spričeval za izvoz in postopku najave pošiljk 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa pripravo veterinarskih spričeval za izvoz pošiljk živali, živalskih proizvodov in krme (v nadaljnjem besedilu: pošiljka) in postopek najave pošiljk.
2. člen 
(veterinarski pogoji) 
(1) Veterinarski pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogoji) so pogoji namembne tretje države, določeni v predpisih tretje države oziroma v uvoznih dovoljenjih te države ali so dogovorjeni s to tretjo državo in so navedeni v veterinarskih spričevalih, ki pri izvozu spremljajo pošiljke (v nadaljnjem besedilu: veterinarsko spričevalo).
(2) Že pripravljene vzorce veterinarskih spričeval za posamezne države in vrste pošiljk Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Izvoznik pred izvozom preveri na osrednjem spletnem mestu, ali vzorec veterinarskega spričevala za določeno vrsto pošiljke že obstaja, in preveri pri pristojnem organu namembne tretje države, ali je vzorec veterinarskega spričevala ustrezen. Izvoznik pred izvozom pridobi tudi informacije glede morebitnih testov in preiskav, ki jih je treba izvesti zaradi preverjanja jamstev in izjav na veterinarskem spričevalu.
(3) Dodatne informacije o izvedbi testov in preiskav iz prejšnjega odstavka izvoznik pridobi na območnem uradu (v nadaljnjem besedilu: OU) Uprave.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvoznik pridobi potrditev o ustreznosti vzorca veterinarskega spričevala pri uvozniku v tretji državi in na podlagi tega pripravi vsebino vzorca veterinarskega spričevala, če informacij iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti pri pristojnem organu v namembni tretji državi.
3. člen 
(veterinarsko spričevalo) 
(1) Izvoznik pripravi vsebino vzorca veterinarskega spričevala na podlagi pogojev, ki jih pridobi v namembni tretji državi, in ga v elektronski obliki pošlje na Upravo. Navodila za pripravo vzorca veterinarskega spričevala Uprava objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Pripravljeni vzorec veterinarskega spričevala Uprava objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave in ga vnese v aplikacijo CIS certifikati.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se, če je obrazec veterinarskega spričevala dogovorjen med Evropsko komisijo in namembno tretjo državo ter dostopen v informacijskem sistemu Evropske komisije TRACES, za izvoz uporabi ta obrazec.
4. člen 
(najava pošiljke) 
(1) Po objavi vzorca veterinarskega spričevala izvoznik pošiljko najavi pristojnemu OU Uprave najmanj tri delovne dni pred odpremo.
(2) Najavo odpreme pošiljke izvoznik odda na obrazcu, katerega predloga je kot Priloga sestavni del tega pravilnika. Obrazec lahko odda elektronsko ali pisno.
(3) Na podlagi prejete najave OU Uprave natisne veterinarsko spričevalo.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz (Uradni list RS, št. 60/06).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-239/2022
Ljubljana, dne 24. januarja 2023
EVA 2022-2330-0052
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina